Pozvánka na prednášku o ochrane utajovaných skutočností

Národný bezpečnostný úrad organizuje prednášku k aplikácii zákona o ochrane utajovaných skutočností. Vhodná je najmä pre tých, ktorí sa potrebujú zorientovať v základoch. Seminár bude úvodom do problematiky.

Prihlásiť sa môžu začiatočníci a mierne pokročilí záujemcovia z odbornej verejnosti – z verejného aj súkromného sektora. Prednášku povedie riaditeľ odboru regulácie a metodiky plk. Mgr. Róbert Pekarčík. 

Prednáška sa uskutoční prezenčne 21. novembra 2023 v čase od 9.00 do 12.00 v priestoroch Inštitútu verejnej správy v Bratislave (Ulica M. Schneidera Trnavského 1/A, Bratislava).

Prednáška má ohraničenú kapacitu najviac 50 účastníkov. Vstup je voľný, ale svoju účasť je potrebné nahlásiť u por. Mgr. Alexandry Ferechovej na mailovej adrese alexandra.ferechova@nbu.gov.sk

V dôsledku predpokladaného zvýšeného záujmu o školenie, odporúčame účasť najviac troch ľudí za subjekt. V prípade prekročenia odporúčaného počtu záujemcov z jedného subjektu je NBÚ oprávnený uprednostniť uchádzačov z iného subjektu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality