Ivan Makatura z KCCKB na konferencii

V kybernetickej bezpečnosti máme nedostatok ľudí. Problém nám pomáha riešiť Európska únia

Nedostatok kyberbezpečnostných odborníkov trápi Slovensko aj celú Európu. Technologický vývoj  a situácia vo svete so sebou prinášajú aj kyberzločin, ktorý cieli na všetkých používateľov. Útoky pribúdajú a pracovný trh či vzdelávací systém nepostačujú potrebám firiem a štátov.

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA preto otvorila na Slovensku sériu neverejných seminárov zameraných na kyberbezpečnostné vzdelávanie. Ich cieľom je vytvoriť priestor, v ktorom môžu členské štáty zdieľať skúsenosti a nastaviť dohodnúť sa, ako budú postupovať v nasledujúcom období.

Na prvom seminári v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia agentúry ENISA a národných koordinačných centier kybernetickej bezpečnosti zo Španielska, Talianska, Českej republiky a Slovenska.

Cesta z problému je vzdelávanie

 Na Slovensku nie je v kyberbezpečnosti obsadených takmer dvadsaťtisíc pracovných miest na plný alebo čiastočný úväzok. Práca v kyberbezpečnosti si vyžaduje množstvo špecializácií, ako sú architekti, testeri, analytici, audítori, špecialisti pre riadenie rizík, analýzu digitálnych stôp alebo riešenie kybernetických incidentov. 

„To, čo chýba Slovensku akútne a vo všetkých oblastiach privátneho aj verejného sektora, sú kyberbezpečnostní manažéri,“ zdôrazňuje Ivan Makatura, riaditeľ  Kompetenčného a certifikačného centra  kybernetickej bezpečnosti.

Kritické sú neobsadené pozície kyberbezpečnostných špecialistov v organizáciách štátnej správy, v samospráve a v zdravotníctve. Cieľom je preto v najkratšom možnom čase získať potrebný počet kvalifikovaného personálu a obsadiť aspoň roly, ktoré sú povinné zo zákona.

„Ak zapĺňame prázdny priestor na trhu práce v kyberbezpečnosti, najefektívnejšie je ďalšie odborné, rekvalifikačné alebo kontinuálne vzdelávanie,“ hovorí o úspešnom slovenskom riešení Ivan Makatura. Povinnosti a kompetencie v kyberbezpečnosti sa tak priraďujú najmä ítečkárom, právnikom a personalistom. Vzdelaní profesionáli takto napredujú v kariére, alebo si nájdu ďalšie príležitosti v organizácii.

Slovensko svoj prístup k vzdelávaniu prezentovalo na seminári ostatným zúčastneným členským štátom. Tie tiež potvrdili, že im doma chýbajú odborníci. Ocenili slovenský prístup a ponúkli aj svoje pohľady na riešenie situácie.

Náročný odbor

Kyberbezpečnosť je obsiahly a náročný odbor, ktorý zahŕňa technologické, legislatívne aj manažérske zručnosti a vyžaduje si roky praxe. Počet univerzít a študijných odborov, ktoré pripravujú absolventov v tejto oblasti, je len limitovaný a potreby trhu rastú geometrickým radom.

„Dá sa povedať, že väčšina moderných hospodárskych činností je už v dnešnej dobe presunutá do kyberpriestoru. Aj politické vedenie EÚ si preto uvedomuje, že tým sa zvýšili aj riziká. Zároveň však na pracovnom trhu existuje obrovský dopyt po profesionáloch schopných chrániť informačné aktíva“.

Úlohou všetkých štátov je preto budovať robustný a profesionálny systém celoživotného vzdelávania a certifikácie profesionálov, ktorý pružne reflektuje technologické trendy a potreby trhu.

Kompetenčné a certifikačné centrum za necelé tri roky od vzniku  realizovalo  viac ako desiatku workshopov a špecializovaných kurzov a vyše tristo prezentácii na podujatiach a v online priestore.

Autorský tím spracoval a lokalizoval takmer dvadsať brožúr, letákov a manuálov pre odborníkov aj pre širokú verejnosť. Aktuálny seminár agentúry ENISA v Bratislave je ocenením úspešnej práce Slovenska v kyberbezpečnostnom vzdelávaní.

 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality