NBÚ 2

V decembri vyjde nová technická norma k zariadeniam fyzického ničenia nosičov informácií

V súvislosti s certifikáciou technických zabezpečovacích prostriedkov – zariadení fyzického ničenia nosičov informácií – oznamujeme, že vo vestníku ÚNMS SR č. 11/2023 bola vyhlásená norma ISO/IEC 21964-2:2018 Information technology Destruction of data carriers. Part 2: Requirements for equipment for destruction of data carriers.

Uvedená norma bude vydaná dňa 1.12.2023 a upravuje (sprísňuje) rozmery deštrukčných častí nosičov informácií.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality