Roman Konečný prevzal titul ECU – efektívny používateľ modelu CAF od predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Pavla Pavlisa

Obhájili sme kvalitu

Národný bezpečnostný úrad opäť potvrdil, že sa v systéme manažérstva kvality uberá dobrým smerom.

 

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prevzal titul ECU – efektívny používateľ modelu CAF od predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Pavla Pavlisa. Na jeho získanie je potrebné splniť medzinárodné štandardy.

 

 „Som veľmi rád, že sa na NBÚ ujali vízie systémového budovania kvality, ktoré pretrváva už viacero rokov. Napriek tomu, že nejde o klasickú organizáciu štátnej správy, ale o veľmi špecifickú inštitúciu zodpovedajúcu za ochranu utajovaných skutočností a šifrovanú ochranu informácií, dokázali, že jej špecifickosť nie je prekážkou tomu, aby sa taký nástroj ako model CAF zaviedol,“ povedal Pavlis.

 

Ocenil aj to, že NBÚ nezostal iba pri modeli CAF, ale zároveň popri ňom zaviedol aj systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

 

„Manažment neznamená len distribúciu pokynu zhora smerom nadol. Musíte starostlivo a svedomito neustále zlepšovať procesy, vnútornú komunikáciu, vzdelávať sa navzájom a premýšľať, kam sa organizácia môže a musí nevyhnutne posúvať,“ dodal na margo certifikátu riaditeľ úradu Roman Konečný

 

NBÚ vďačí ÚNMS za odbornú pomoc pri získavaní titulu ECU.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality