Aktuality

Spolupráca na ,,vesmírnej“ úrovni

Slovenská vláda začiatkom marca schválila bilaterálnu dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) o ochrane a výmene utajovaných skutočností. Príslušníci NBÚ sa ujali ďalšieho kroku a navštívili sídlo agentúry v talianskom meste Frascati, kde rokovali s jej zástupcami o príprave Bezpečnostných vykonávacích opatrení (Security Implementation Arrangements). Bližšie špecifikovali postupy, akými sa dohoda bude v praxi uplatňovať…

Prelomová spolupráca

Národný bezpečnostný úrad opäť prijal delegáciu z Indonézie. Po viacerých dôležitých stretnutiach dnes riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a riaditeľ Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a šifrovanie (BSSN) Sulistyo podpísali memorandum o spolupráci. Ide o prvé memorandum, ktoré NBÚ podpísal s ázijskou krajinou. Indonézska republika je pre Slovensko významným partnerom aj bránou k spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany utajovaných…

Varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických útokov

Národný bezpečnostný úrad vyhlasuje varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných incidentov prorusky orientovaných komunitných hackerských skupín na slovenské ciele vo vzťahu k zabezpečeniu sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných služieb vrátane prvkov kritickej infraštruktúry a iných organizácií. Varovanie je platné od 28. februára do 2. marca 2023. Predpokladaným výkonom sú DDoS útoky na úrovni L7, čo však nevylučuje aj vykonávanie…

Riaditeľ NBÚ: Ukrajinské skúsenosti môžu byť príkladom aj pre našu bezpečnosť

Ruské vojská vtrhli na územie Ukrajiny presne pred rokom. Kým prešli hranicami tanky, Moskva útočila aj v kybernetickom priestore. Prekvapivo sa jej však za uplynulých 12 mesiacov nepodarilo dosiahnuť významnejšie škody. Faktorov bolo niekoľko – rozhodla však najmä miera prípravy na potenciálnu vlnu útokov prakticky od anexie Krymu v roku 2014. Ukrajinská vláda sa od začiatku obávala…

ENISA aktualizovala metodiku analýzy rizík

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) včera zverejnila dokument „Interoperable EU Risk Management Toolbox“, ktorý poskytuje komplexný rámec na riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v rôznych odvetviach. Tento súbor nástrojov je navrhnutý tak, aby umožnil organizáciám identifikovať, posudzovať a riadiť riziká konzistentným a účinným spôsobom bez ohľadu na veľkosť organizácie, sektor alebo geografické umiestnenie aktív….

Spolupráca s českým NÚKIB bude oveľa intenzívnejšia

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný v Brne podpísal so svojím českým kolegom z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukášom Kintrom memorandum o vzájomnej spolupráci. Česko a Slovensko budú aktívne spolupracovať v ďalšej kľúčovej oblasti, ktorá prispeje k vyššej úrovni národnej aj kolektívnej bezpečnosti „Český a slovenský kybernetický aj bezpečnostný priestor čelia…

Slovenská legislatíva príkladom pre Európu

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť Juhana Lepassaara. Počas svojej dvojdňovej návštevy absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, so zástupcami prevádzkovateľov základnej služby, verejnej správy aj médií. Nosnou témou bola najmä smernica NIS 2, ktorú Únia schválila ešte koncom roka 2022. Členské štáty ju v nadchádzajúcich…

NBÚ varuje pred ďalšími útokmi

Národný bezpečnostný úrad zaznamenal sériu koordinovaných kybernetických bezpečnostných incidentov v kybernetickom priestore Slovenskej republiky a vydal varovanie pred ďalšími. Za útokmi je ruská skupina anonymous.ru (Anonymous Russia) a boli vykonané metódou zneprístupnenia služby (DDoS). Úrad je pripravený poskytnúť asistenciu. V prípade potreby kontaktujte Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT na e-mailovej adrese incident@nbu.gov.sk. NBÚ nebude verejne…

Európsky parlament prijal novú smernicu na posilnenie odolnosti EÚ. NBÚ už pracuje na novej výzve

Poslanci Európskeho parlamentu schválili pravidlá, podľa ktorých musia krajiny Európskej únie plniť prísnejšie opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ak ich formálne prijme aj Rada EÚ, do platnosti vstúpi smernica NIS 2. Poslanci EP a Rady sa ešte v máji 2022 dohodli na právnych predpisoch, ktoré stanovia prísnejšie povinnosti v tejto oblasti. Zamerajú sa na riadenie…

NBÚ bodoval v prestížnom hodnotení

Národný bezpečnostný úrad získal dve ceny za IT projekt a IT osobnosť roka 2022. Ceny sa udeľovali na slávnostnom podujatí IT GALA. Projektom roka sa stala kyberbezpečnostná hra z našej dielne, ktorú odborná aj laická verejnosť pozná ako Cybergame.sk. Individuálnu cenu za prínos v oblasti IT si vyslúžil generálny riaditeľ našej príspevkovej organizácie – Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej…