Aktuality

Riaditeľ NBÚ prijal americkú veľvyslankyňu

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal veľvyslankyňu Spojených štátov amerických Bridget A. Brinkovú. Na stretnutí ju sprevádzali zástupca námestníka ministra zahraničných vecí USA pre európske záležitosti Matthew Boyse a politický tajomník Jonathan Herzog. Témou stretnutia bola bezpečnosť 5G sietí. Slovensko momentálne vytrvalo pracuje na prvom návrhu vyhlášky, ktorá upraví bezpečnostné opatrenia v súvislosti s 5G technológiami. Pri…

Príslušníci NBÚ majú za sebou simulácie hybridných hrozieb

Viacerí príslušníci Národného bezpečnostného úradu absolvovali cvičenia, semináre a simulácie zamerané na boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám. Analyzovali a vyhodnocovali riešenia širokej škály problémov s kolegami z ministerstiev zdravotníctva, obrany či zahraničných vecí. Nechýbali ani príslušníci policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry či zamestnanci úradu vlády. Nedávno zriadené Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) týmito cvičeniami a praktickým vzdelávaním rozvíja…

Rozširujeme kontakty v boji proti hybridným hrozbám

Boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám patrí ku kľúčových prioritám Národného bezpečnostného úradu. Aj preto 1. júla 2020 úrad zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) a po rezorte diplomacie sa tak stal druhou štátnou inštitúciou, ktorá napĺňa zámer Európskej únie aj vlády SR sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na šírenie potenciálne škodlivých a nebezpečných…

Štát a mobilní operátori: na bezpečnosti 5G sietí nám záleží

6. augusta 2020 sa na pôde Národného bezpečnostného úradu uskutočnilo stretnutie k bezpečnosti sietí 5. generácie a k otázkam implementácie tzv. 5G toolboxu. Na rokovanie, ktoré iniciovali riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal, prijali pozvanie najvyšší predstavitelia všetkých štyroch poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb. Stretnutie sa uskutočnilo v čase prípravy prvého draftu…

O novele zákona o kybernetickej bezpečnosti chceme diskutovať

Na Národnom bezpečnostnom úrade 5. augusta 2020, za účasti riaditeľa úradu Romana Konečného, prebehli konzultácie k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Rozhovory sa uskutočnili v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov s profesijnými združeniami, prevádzkovateľmi základných služieb a ďalšími subjektami. Okruh účastníkov nebol ničím obmedzený a zúčastnili sa ho všetky subjekty, ktoré prejavili záujem konzultovať jednotlivé aspekty…

Manuál manipulácie s utajovanými skutočnosťami

Národný bezpečnostný úrad vytvoril aktuálnu prezentáciu v oblasti administratívnej bezpečnosti, v ktorej nájdete informácie ako pracovať s utajovanými skutočnosťami podľa novej vyhlášky č. 48/2019 Z.z. Prehľadný manuál vysvetľuje príjem utajovaných skutočností na konkrétnych prípadoch, navyše vás ním prevedie osobná sprievodkyňa. Dokument nájdete na tomto odkaze.

Členské štáty zverejnili spoločnú správu o implementácii 5G toolboxu

Agentúra ENISA s Európskou komisiou zverejnili spoločnú správu, ktorá popisuje pokrok v implementácii tzv. 5G toolboxu v členských štátoch. 5G toolbox vyšiel 29. januára 2020. Obsahuje spoločný prístup k objektívnemu posúdeniu identifikovaných rizík a vhodných opatrení na ich zmiernenie. Členské štáty po vydaní toolboxu začali implementovať jednotlivé opatrenia na základe národných posúdení rizík, čím podporili a prihlásili sa ku koordinovanému prístupu…

Aj slovenské firmy sa môžu zapojiť do prieskumu EÚ o stave kybernetickej bezpečnosti

Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) spúšťa prieskum pre malé a stredné podniky. Potrvá dva mesiace a tvorcovia si od neho sľubujú, že poskytne detailnejší obraz o tom, v akom stave je úroveň ich digitálnej bezpečnosti a pripravenosť na krízy ako pandémia COVID-19. Firmy sa v prieskume môžu vyjadriť, v čom vidia najväčšie výzvy, alebo aké najčastejšie prekážky zažívajú v oblasti kybernetickej bezpečnosti….

EÚ podporí projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Uplynulý historický summit európskych lídrov zacielil na viaceré priority Bruselu na nadchádzajúce roky. Výnimkou nie je ani oblasť kybernetickej bezpečnosti, ktorej Európska únia prikladá obrovský význam. Jednotlivé programy by mali nadviazať na pokračujúce úsilie o digitálnu transformáciu Európy. Len jeden z hlavných balíkov s názvom Digitálna Európa garantuje v rokoch 2021 až 2027 rozpočet až 6,7 miliardy eur. Zastrešuje…

Začíname s konzultáciami k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad dnes spúšťa v súvislosti s novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Novela zákona vychádza z potreby úpravy ustanovení. Niektoré spôsobujú aplikačné problémy v praxi. Ide najmä o úpravu definície niektorých pojmov (sieť a informačný systém, kybernetická bezpečnosť, hrozba,…