Aktuality

Varovanie pred možným zvýšením škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred možným zvýšením aktivít zo strany niektorých štátom podporovaných APT skupín alebo jednotlivcov v globálnom kybernetickom priestore, teda aj v kybernetickom priestore Slovenskej republiky z dôvodu zvýšeného napätia v blízkovýchodnom regióne. Zvýšené geopolitické napätie a hrozby agresie môžu viesť ku kybernetickým útokom na rôzne ciele v kybernetickom priestore najmä členských krajín NATO a tiež…

Pracovný tím NBÚ nominovaný na ocenenie Úradnícky čin roka

26. novembra 2019 sa v priestoroch Hub Hub v Bratislave uskutočnilo historicky prvé slávnostné odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka organizované Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Klubom úradníkov dobrej vôle. Záštitu nad ocenením prevzali Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu. Cieľom ocenenia Úradnícky čin roka bolo zviditeľniť iniciatívnosť,…

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo Advanced status vyspelosti jednotky CSIRT

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT získalo v meraní vyspelosti CSIRT jednotky status „Advanced“, teda najvyšší stupeň hodnotenia podľa pravidiel Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Vyspelosť jednotky CSIRT je podľa kritérií ENISA merateľný súbor parametrov z rôznych oblastí, ktoré sú v rámci jednotky riešené. Spôsob riešenia jednotlivých parametrov určuje mieru vyspelosti jednotky CSIRT. CSIRT Network používa metriku…

Okrúhly stôl komunity kybernetickej bezpečnosti

27. novembra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v poradí druhý okrúhly stôl venovaný aktuálnym témam kybernetickej bezpečnosti. Pozvanie prijali predstavitelia odbornej verejnosti z radov orgánov verejnej moci, profesijných združení a prevádzkovateľov základných služieb. Stretnutie otvoril riaditeľ úradu Roman Konečný prezentovaním svojho zámeru spájať odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry a odštartovať efektívnu a otvorenú diskusiu k spoločným prienikom v oblasti kybernetickej bezpečnosti….

SK-CERT pripravuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT organizuje ďalšie zo série Národných Table-top cvičení, ktoré preveria pripravenosť jednotlivých účastníkov voči kybernetickým hrozbám. Cieľom cvičenia bude precvičiť manažérske postupy a rozhodnutia pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov a ukázať presah kybernetickej bezpečnosti a jej incidentov do rôznych oblastí manažmentu spoločnosti. Table-Top cvičenie je netechnické cvičenie, zamerané na tréning rozhodovania v situáciách, kedy…

Úrad predstavil novú vyhlášku o administratívnej bezpečnosti

29. októbra 2019 usporiadal Národný bezpečnostný úrad v hoteli Sorea Regia prezentáciu novej vyhlášky o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšiu filozofiu v tejto oblasti. V hlavnej časti prezentácie boli podrobne a názorne vysvetlené jednotlivé ustanovenia novej právnej úpravy (účinnej od 1. januára 2020) a ich aplikácia na príkladoch informatívne vypracovaných vzorov. Veľká…

Kybernetická bezpečnosť je fenoménom 21. storočia

7. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice – Depozitnej knižnice NATO v Bratislave konal 13. ročník Slovenského bezpečnostného fóra organizovaného Euroatlantickým centrom pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Podujatie slávnostne otvorila generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice Silvia Stasselová, spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františkom Ružičkom a s prezidentom…

Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí

Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), dnes zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí (EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks – High-level report). Riziká spojené so sieťami a technológiami 5G sú v správe posudzované v 5 základných oblastiach: Hrozby a aktéri – správa uvádza scenáre ohrozenia, ktoré môžu…

Október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti

V rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa pod záštitou Európskej komisie, Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a ich partnerov organizuje kampaň zameranú na zvýšenie záujmu o kybernetickú bezpečnosť v rámci Európskej únie a na rozšírenie všeobecného povedomia v tejto oblasti. Súčasťou osvetových aktivít sú konferencie, národné kampane šírenia bezpečnostného povedomia, workshopy a mnohé iné zaujímavé aktivity. Sú…

Návod na oznamovanie zraniteľností

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT dnes zverejnilo Návod na oznamovanie zraniteľností, ktorý návod slúži ako pomôcka pre bezpečnostných výskumníkov, bezpečnostných aktivistov, ale aj pre laickú verejnosť. V návode sa uvádza podrobný postup a odporúčané kroky pri oznamovaní novoobjavených zraniteľností, ale aj postup pri oznamovaní už existujúcich zraniteľností nájdených na prevádzkovaných systémoch a službách. „Vytvorenie uceleného návodu na oznamovanie zraniteľností je…