Aktuality

V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť

11. – 12. mája 2017 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnilo stretnutie členov Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP), ktoré organizoval úrad. Slovenská republika tento rok prvýkrát predsedá platforme, ktorú tvoria členovia Vyšehradskej štvorky a Rakúsko. V role pozorovateľa boli na zasadnutí prítomní aj zástupcovia francúzskeho ANSSI (Národná agentúra pre bezpečnosť…

Locked Shields 2017

24. – 28. apríla 2017 sa koná medzinárodné kybernetické cvičenie Locked Shields 2017, ktoré je jedným z najväčších a technicky najvyspelejších na svete. Cvičenie Locked Shields pravidelne organizuje od roku 2010 Centrum excelentnosti NATO pre kybernetickú obranu so sídlom v estónskom Tallinne. Cvičenie je zamerané na výcvik expertov v oblasti kybernetickej obrany a bezpečnosti. Tento…

Pozvánky pre podnikateľov na prezentácie

V záujme informovať podnikateľov úrad pripravuje vo svojich priestoroch prezentácie ohľadom postupu  pred a po vydaní potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Prezentácia na tému Postup podnikateľa pred vydaním potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (02.02.2017, pdf, 1,03 MB) sa uskutočnila 22. marca 2017. Vzhľadom na pretrvávajúci záujem odbornej verejnosti úrad pripravuje ďalšie prezentácie na túto tému. Termíny budú upresnené po…

Úrad organizoval workshop Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 16. februára 2017 uskutočnil workshop Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. Po dvoch kolách konzultácií s odborníkmi zo súkromnej sféry, štátnej sféry a akademickej obce sa úrad týmto krokom rozhodol predstaviť návrh zákona širšej verejnosti. Podujatie otvoril riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu a program bol rozdelený na dve časti – prezentácie expertov úradu a diskusiu, počas ktorej mohli…

Otvorenie verejnej diskusie k výkonu a revízii mandátu ENISA

18. januára 2017 Európska komisia otvorila verejnú diskusiu o pôsobení Agentúry EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) s cieľom získať podklady pre vypracovanie hodnotiacej správy za obdobie rokov 2013-2016. Verejná diskusia potrvá do 12. apríla 2017. Vypracovanie hodnotiacej správy zadá Európska komisia do 20. júna 2018 so zámerom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť výkonu a pracovných…

Medzinárodné cvičenie Cyber Coalition 2016 dopadlo úspešne

V dňoch 28.11. – 02.12. 2016 sa v estónskom Tartu uskutočnilo medzinárodné cvičenie Cyber Coalition 2016 (CC16). Cvičenie organizovalo Spojenecké veliteľstvo NATO pre transformáciu (ACT) za podpory Centra excelentnosti NATO pre kybernetickú obranu v Estónsku. Zúčastnilo sa ho 27 členských krajín NATO, vrátane Slovenskej republiky, ktorú aktívne reprezentovali príslušníci Národného bezpečnostného úradu, zástupcovia z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické…

Konferenciou o kybernetických záležitostiach vyvrcholilo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti

14. decembra 2016 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ uskutočnila konferencia o kybernetických záležitostiach (Conference on Cyber Issues), ako symbolické vyvrcholenie úspešného predsedníctva SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Toto významné podujatie, zaradené do oficiálneho programu pod hlavičkou predsedníctva SR v Rade EÚ, bolo organizované Stálym zastúpením SR pri EÚ v spolupráci so Slovenskou styčnou…

Posledné zasadnutie Horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti v rámci SK PRES

9. decembra 2016 sa v Bruseli uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti (HWP), ktoré bolo zároveň záverečným v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES). Počas roka 2016 sa pod taktovkou Slovenskej republiky uskutočnilo päť zasadnutí skupiny, na ktorých sa slovenskému tímu zloženého zo zástupcov úradu a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli…

Rada ministrov pre všeobecné záležitosti schválila Závery k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy

Slovenskému predsedníctvu sa na zasadaní Rady ministrov pre všeobecné záležitosti, ktoré sa konalo 15. – 16. novembra 2016 v Bruseli, podarilo presadiť schválenie Záverov k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy a podpore konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti. Úvodnú diskusiu o tomto strategickom dokumente zahájilo slovenské predsedníctvo s členskými štátmi v júli 2016. Materiál bol s ohľadom na citlivosť jeho obsahu a tiež s cieľom dosiahnuť…

V Bratislave dnes štartuje ITAPA 2016: Make IT easy

V dňoch 14. a 15. novembra 2016 sa v Bratislave v hoteli Crowne Plaza koná medzinárodný kongres ITAPA 2016. Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí na Slovensku, ktoré sa zameriava na informatizáciu verejnej správy (eGovernment). Účastníci si môžu vypočuť príspevky domácich i zahraničných spíkrov na rôzne aktuálne témy, ako napríklad stav eHealth na Slovensku, elektronizácia verejnej správy, alebo akú revolúciu môžeme…