Aktuality

Výmena skúseností s českým NÚKIB

Výmena skúseností o regulácii kybernetickej bezpečnosti. To bola hlavná téma workshopu, ktorý koncom júna zorganizoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) a český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Predstavitelia úradov diskutovali o slovenskej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti, o prístupe ku zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti a o koordinácii výkladovej praxe…

Prvý raz s prieskumom aj odpočtom úloh

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný dnes predložil Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky Správu o kybernetickej bezpečnosti za rok 2021. Dokument obsahuje všeobecné hodnotenie úrovne kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľov základnej služby, analýzu pokrokov aj nedostatkov v jednotlivých sektoroch a podsektoroch, stav zamestnanosti a vzdelávanie v tomto segmente či aktivity na legislatívnej aj nelegislatívnej úrovni v roku 2021.  Vôbec prvý raz NBÚ v správe…

Deti sú v digitálnom priestore bez kontroly

Až tri štvrtiny rodičov nevyužívajú žiadne nástroje, ktorými by kontrolovali, ako ich deti využívajú internet. Deti síce poriadne netušia, čo je to vlastne internet, ale je samozrejmou súčasťou ich života. Dnešné deti s ním vyrastajú, no napriek tomu nevedia, aké nástrahy na ňom číhajú. „V online prostredí trávia deti oveľa viac času ako my dospelí. Aj…

Národný bezpečnostný úrad zverejnil Metodiku auditu kybernetickej bezpečnosti

Dokument, ktorý je dostupný na webovej stránke úradu, je záväzným pre všetkých certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti. Účelom metodiky auditu je zaručiť kompatibilitu postupov audítorov a jednotnosť formátu záverečných správ auditu. Cieľom auditu je zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a identifikovať nedostatky. Audit má aj navrhnúť prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov. Prevádzkovateľ základnej…

Dohoda s USA spečatená po viac ako dvoch desaťročiach

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a veľvyslankyňa Spojených štátov amerických Bridget Brinková podpísali medzivládnu zmluvu o ochrane utajovaných skutočností. Dokument schválila vo februári vláda a poverila riaditeľa na jej podpis. Dohodu inicioval práve NBÚ, pretože jej pôvodné znenie bolo z roku 1995, teda z čias, keď úrad ešte neexistoval. Viac ako dve desaťročia obsahovala nezrovnalosti v terminológii a nezohľadňovala právne úpravy,…

Skúsenosti s bezpečnosťou putujú do Indonézie

Naši príslušníci prijali v Národnom bezpečnostnom úrade návštevu z ďalekej Indonézie. Prevažne parlamentná delegácia sa na Slovensku zaujímala o skúsenosti pri digitalizácii štátu. V súčasnosti sú digitálna transformácia a reforma smerom k e-governmentu prioritami Jakarty pre nadchádzajúce desaťročie. Kybernetická bezpečnosť je v prípade takejto zmeny nevyhnutným hlavným pilierom. Delegáciu sprevádzali aj zástupcovia vlády a indonézskej…

Dôležitá akreditácia pre Kompetenčné centrum

Európska komisia oficiálne potvrdila, že Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), teda príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu, je spôsobilé na správu európskych finančných prostriedkov. KCCKB zo zákona plní úlohy Národného koordinačného centra (NCC). Od začiatku mája má Bruselom uznané kapacity na manažment priamej finančnej podpory Únie vrátane grantov udeľovaných bez výzvy na predkladanie návrhov. NCC…

Kompetenčné centrum certifikuje manažérov kyberbezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad ešte v roku 2021 zverejnil akčný plán pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Slovensko má vďaka nemu ucelený postup, ako rozvíjať túto oblasť po všetkých stránkach: od budovania spôsobilosti, koordinácie medzi organizáciami, ale aj vo vzdelávaní. Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), príspevkovej organizácii NBÚ, pribudlo ďalšie oprávnenie. Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) vydala centru…

Bezpečnosť Slovenska spoločnými silami

Národný bezpečnostný úrad podpísal memorandum o spolupráci s viacerými špičkovými IT firmami na Slovensku. NBÚ má ako garant kybernetickej bezpečnosti vo svojich dlhodobých úlohách aj rozvoj vzťahov so súkromným sektorom v tejto v oblasti.   Zámer momentálne urýchlila a zintenzívnila bezpečnostná situácia na Ukrajine a neutíchajúce hrozby v kybernetickom priestore, ktoré sa už roky nevyhýbajú ani Slovensku. Aj Európska únia…

Energetika na muške ruských tajných služieb aj na Slovensku

Spojené štáty obvinili troch dôstojníkov ruskej FSB (Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie) a výskumného pracovníka ruského ministerstva obrany za ich podiel na sérii pokusov o infiltráciu do systémov stoviek firiem. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že trojica patrí do špeciálnej skupiny s názvom Vojenská jednotka 71330 (známe aj ako Centrum 16, Energetic Bear a Crouching Yeti). V rokoch 2012 až 2017 stáli…