Aktuality

Varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu

Národný bezpečnostný úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyhlasuje varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu vo vzťahu k zabezpečeniu sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných  služieb ako prvkov kritickej infraštruktúry. Vzhľadom na povahu prevádzkovateľa základnej služby úrad v krátkodobom horizonte odporúča vykonať preventívne opatrenia v záujme maximálneho zvýšenia odolnosti voči…

Dohoda s USA dostala od vlády zelenú

Vláda dnes schválila dohodu o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. Medzivládna zmluva vznikla z iniciatívy Národného bezpečnostného úradu, pred vládnym kabinetom ju prezentoval riaditeľ úradu Roman Konečný. Cieľom dohody je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností. Upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s nimi, ale aj náležitosti ich označovania,…

Abeceda bezpečného internetu

Na internete sa často správame, ako keby bol bezpečným miestom. Pritom na ňom číha nespočetne veľa nástrah. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národný bezpečnostný úrad a Úrad na ochranu osobných údajov preto spoločne vytvorili informačnú kampaň, v ktorej zhrnuli základné odporúčania z oblasti kybernetickej bezpečnosti. K internetu…

NBÚ varuje slovenských športovcov, na čo si dať pozor pri ceste na ZOH 2022 v Pekingu

Národný bezpečnostný úrad zostavil bezpečnostné odporúčania pre slovenskú výpravu na nadchádzajúce zimné olympijské hry v Pekingu. Cieľom je ochrana súkromia členov našej reprezentácie aj do budúcnosti. Mnohí športovci sú aktívni na sociálnych sieťach a na komunikáciu používajú rôzne populárne komerčné aplikácie. Zo záverov slovenských tajných služieb dlhodobo vyplýva, že Čína využíva rôzne formy pôsobenia na…

NBÚ pozýva na videokonferenciu k zraniteľnosti Log4Shell

Situácia ohľadom zraniteľnosti Log4Shell sa neustále vyvíja. Zasiahnuté sú stovky svetových dodávateľov, tisíce produktov a stotisíce ich zákazníkov. Len za posledný deň počet botnetov zneužívajúcich túto zraniteľnosť stúpol z dvoch na desať a k zneužívaniu sa pripojili aj organizované zločinecké skupiny a štátom sponzorovaní útočníci. Rýchlo sa tiež menia odporúčania, ako sa s problémom vysporiadať….

PRIESKUM: Väčšina Slovákov považuje kybernetickú bezpečnosť za dôležitú a majú očakávania aj od NBÚ

Kybernetická bezpečnosť už dávno nie je iba ničnehovoriaci pojem. Kým kedysi si používatelia predstavovali v tom slovnom spojení „niečo s počítačmi“, dnes sú už mnohí z nás majiteľmi smartfónu, v práci používame informačné technológie a uvedomujeme si aj náležité riziká ich používania. Slováci sa obávajú napríklad toho, že sa im niekto dostane na účet a pripraví ich o úspory alebo zneužije…

Cvičenie NATO pod taktovkou NBÚ

Národný bezpečnostný úrad, Centrum pre kybernetickú obranu, NASES aj vládna jednotka CSIRT.SK opäť preverili svoje schopnosti v boji proti kybernetickým hrozbám. Zúčastnili sa na cvičení Severoatlantickej aliancie, ktoré je už od roku 2008 top výcvikovou platformou v oblasti medzinárodnej kybernetickej obrany. Na cvičení Cyber Coalition 2021, ktoré trvalo od 29. novembra do 3. decembra, bolo viac…

KCCKB si podalo ruky s ďalšími univerzitami. Pomôže so vzdelávaním

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) ďalej rozširuje spoluprácu s akademickými inštitúciami. Cieľom memoranda je skvalitniť vzdelávanie študentov, aby sa zvýšila aj ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísal memorandum s rektormi Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Stanislavom Kmeťom a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Pavlom Sovákom. Univerzity a KCCKB sa dohodli…

Formulár môže pomôcť prevádzkovateľom základných služieb zosúladiť bezpečnostné opatrenia

Národný bezpečnostný úrad zverejnil na svojej stránke návod na vyplnenie formuláru s názvom Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Je učený pre tých prevádzkovateľov základných služieb, ktorí majú v období od 1. augusta 2021 do 31. decembra 2023 povinnosť auditu. Musia však mať identifikované informačné systémy I. a II. kategórie podľa vyhlášky Národného bezpečnostného…

Reakcia NBÚ na medializované informácie o polygrafickom vyšetrení príslušníčky ÚIS

Národný bezpečnostný úrad nevykonáva ani nemôže vykonávať akékoľvek úkony s detektorom lži len tak pre hocikoho, keď si dotyčný zmyslí, že potrebuje potvrdiť svoje argumenty. Na tieto účely existujú rôzne súkromné spoločnosti. NBÚ postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Ak má byť niekto posadený na polygraf, môže sa tak udiať v dvoch prípadoch: 1. v previerkovom procese, ak chce…