Aktuality

Formulár môže pomôcť prevádzkovateľom základných služieb zosúladiť bezpečnostné opatrenia

Národný bezpečnostný úrad zverejnil na svojej stránke návod na vyplnenie formuláru s názvom Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Je učený pre tých prevádzkovateľov základných služieb, ktorí majú v období od 1. augusta 2021 do 31. decembra 2023 povinnosť auditu. Musia však mať identifikované informačné systémy I. a II. kategórie podľa vyhlášky Národného bezpečnostného…

Reakcia NBÚ na medializované informácie o polygrafickom vyšetrení príslušníčky ÚIS

Národný bezpečnostný úrad nevykonáva ani nemôže vykonávať akékoľvek úkony s detektorom lži len tak pre hocikoho, keď si dotyčný zmyslí, že potrebuje potvrdiť svoje argumenty. Na tieto účely existujú rôzne súkromné spoločnosti. NBÚ postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Ak má byť niekto posadený na polygraf, môže sa tak udiať v dvoch prípadoch: 1. v previerkovom procese, ak chce…

Október je v znamení kybernetickej bezpečnosti, ale jeden mesiac nestačí

Pandémia, digitalizácia, práca a vzdelávanie na diaľku a nepostačujúce digitálne zručnosti upriamujú pozornosť na kybernetickú bezpečnosť používateľov aj organizácií.  Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo nedbanlivosť používateľov. Jednoduchá rada znie už od roku 2020 – Uvažuj skôr, než klikneš. Október je vyhlásený…

Aj slovenské firmy už využili novú príležitosť v kybernetickej bezpečnosti

Spoľahlivosť a dôveryhodnosť sú základné požiadavky na firmy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Môžu za to najmä neutíchajúce kybernetické útoky. Značka Cybersecurity Made in Europe je novým prvkom, ako firmy vedia preukázať dôveryhodnosť i kompetentnosť. Od januára 2021 sa o toto označenie môžu uchádzať aj slovenskí dodávatelia a poskytovatelia. Metodiku pre udelenie značky Cybersecurity Made in Europe spracovala Európska…

Riaditeľ NBÚ: Za našou prácou si stojím, mediálne hry odmietame

Slovenské bezpečnostné zložky momentálne prežívajú azda najnáročnejšie obdobie od svojho vzniku. Ukazuje sa, že niektorí poprední predstavitelia polície, justície a ďalších inštitúcií zabudli na prísahy, ktoré skladali, a niekoľko rokov zneužívali svoje postavenie pre mocenské ambície alebo chamtivosť. Verejnosť je svedkom masívneho vyšetrovania a súdnych procesov, ale aj absolútneho informačného chaosu, ktorý sa snaží navodiť…

KCCKB získalo sériu akreditácií a je slovenským unikátom

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti akreditácie pre posudzovanie zhody systémov manažérstva.  Ide o certifikáciu systémov riadenia informačnej bezpečnosti (podľa ISO/IEC 27001), systémov riadenia IT služieb (podľa ISO/IEC 20000-1), systémov manažérstva kvality (podľa ISO 9001) a systémov riadenia kontinuity činností (podľa ISO 22301). KCCKB spĺňa túto kombináciu ako jediný orgán…

Efektívnejší a profesionálnejší – NBÚ získal medzinárodný certifikát kvality Effective CAF User

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Katarína Surmíková Tatranská oficiálne odovzdala do rúk riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného certifikát kvality Effective CAF User (ECU). NBÚ ním napĺňa ďalší z bodov svojho strategického rozvoja. Certifikát potvrdzuje deklarovaný zámer, že manažéri aj príslušníci urobia v nadchádzajúcich rokoch všetko pre to, aby vybudovali z nášho úradu modernú inštitúciu. Odovzdaniu certifikátu…

Zelená pre novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národná rada Slovenskej republiky včera presvedčivo schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Za mierne upravené znenie legislatívy hlasovalo 97 poslancov zo 136 prítomných zákonodarcov z oboch strán politického spektra. Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády, ale aj z požiadaviek Európskej únie. Je výsledkom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady…

KCCKB rozširuje svoje portfólio partnerov. Bude spolupracovať s Fakultou informatiky a informačných technológií STU

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) spolupracuje s ďalšou akademickou inštitúciou. Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivan Kotuliak a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci. Fakulta informatiky a informačných technológií je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií…

Jarná ITAPA opäť s účasťou NBÚ

Bratislava bude opäť dejiskom najväčšieho IT podujatia na Slovensku. Desiatky expertov z rôznych oblastí privíta Jarná ITAPA 2021. Na najväčšej konferencii svojho druhu v priestoroch hotela Crowne Plaza nebudú 10. júna chýbať ani zástupcovia Národného bezpečnostného úradu. Riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota bude s odborníkmi z generálnej prokuratúry, ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie a súdnym znalcom v odvetviach…