Aktuality

Kompetenčné centrum certifikuje manažérov kyberbezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad ešte v roku 2021 zverejnil akčný plán pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Slovensko má vďaka nemu ucelený postup, ako rozvíjať túto oblasť po všetkých stránkach: od budovania spôsobilosti, koordinácie medzi organizáciami, ale aj vo vzdelávaní. Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti (KCCKB), príspevkovej organizácii NBÚ, pribudlo ďalšie oprávnenie. Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) vydala centru…

Bezpečnosť Slovenska spoločnými silami

Národný bezpečnostný úrad podpísal memorandum o spolupráci s viacerými špičkovými IT firmami na Slovensku. NBÚ má ako garant kybernetickej bezpečnosti vo svojich dlhodobých úlohách aj rozvoj vzťahov so súkromným sektorom v tejto v oblasti.   Zámer momentálne urýchlila a zintenzívnila bezpečnostná situácia na Ukrajine a neutíchajúce hrozby v kybernetickom priestore, ktoré sa už roky nevyhýbajú ani Slovensku. Aj Európska únia…

Energetika na muške ruských tajných služieb aj na Slovensku

Spojené štáty obvinili troch dôstojníkov ruskej FSB (Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie) a výskumného pracovníka ruského ministerstva obrany za ich podiel na sérii pokusov o infiltráciu do systémov stoviek firiem. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že trojica patrí do špeciálnej skupiny s názvom Vojenská jednotka 71330 (známe aj ako Centrum 16, Energetic Bear a Crouching Yeti). V rokoch 2012 až 2017 stáli…

EK pozýva verejnosť k tvorbe právneho aktu o kybernetickej odolnosti

Európska komisia pripravuje nový právny akt EÚ o kybernetickej odolnosti – European Cyber Resilience Act. Pozýva verejnosť, aby sa zúčastnila na konzultáciách a poskytla spätnú väzbu. Komisia plánuje právny akt zverejniť v druhej polovici tohto roka s cieľom doplniť už existujúci základný právny rámec pre kybernetickú bezpečnosť. Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 25. mája  2022…

Stopka pre Sputnik a Russia Today

Rada Európskej únie zaviedla ďalšie obmedzenia ako reakciu na vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine. Od 1. marca členské štáty EÚ urýchlene pozastavujú vysielanie médií Sputnik a Russia Today (vrátane jej jazykových mutácií). Národný bezpečnostný úrad preto požiadal prevádzkovateľov na území Slovenska, aby vykonali blokovanie podľa európskeho predpisu. Má ísť o dočasné reštrikcie, kým Rusko neprestane vykonávať dezinformačné…

Varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu

Národný bezpečnostný úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyhlasuje varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu vo vzťahu k zabezpečeniu sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných  služieb ako prvkov kritickej infraštruktúry. Vzhľadom na povahu prevádzkovateľa základnej služby úrad v krátkodobom horizonte odporúča vykonať preventívne opatrenia v záujme maximálneho zvýšenia odolnosti voči…

Dohoda s USA dostala od vlády zelenú

Vláda dnes schválila dohodu o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. Medzivládna zmluva vznikla z iniciatívy Národného bezpečnostného úradu, pred vládnym kabinetom ju prezentoval riaditeľ úradu Roman Konečný. Cieľom dohody je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností. Upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s nimi, ale aj náležitosti ich označovania,…

Abeceda bezpečného internetu

Na internete sa často správame, ako keby bol bezpečným miestom. Pritom na ňom číha nespočetne veľa nástrah. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národný bezpečnostný úrad a Úrad na ochranu osobných údajov preto spoločne vytvorili informačnú kampaň, v ktorej zhrnuli základné odporúčania z oblasti kybernetickej bezpečnosti. K internetu…

NBÚ varuje slovenských športovcov, na čo si dať pozor pri ceste na ZOH 2022 v Pekingu

Národný bezpečnostný úrad zostavil bezpečnostné odporúčania pre slovenskú výpravu na nadchádzajúce zimné olympijské hry v Pekingu. Cieľom je ochrana súkromia členov našej reprezentácie aj do budúcnosti. Mnohí športovci sú aktívni na sociálnych sieťach a na komunikáciu používajú rôzne populárne komerčné aplikácie. Zo záverov slovenských tajných služieb dlhodobo vyplýva, že Čína využíva rôzne formy pôsobenia na…

NBÚ pozýva na videokonferenciu k zraniteľnosti Log4Shell

Situácia ohľadom zraniteľnosti Log4Shell sa neustále vyvíja. Zasiahnuté sú stovky svetových dodávateľov, tisíce produktov a stotisíce ich zákazníkov. Len za posledný deň počet botnetov zneužívajúcich túto zraniteľnosť stúpol z dvoch na desať a k zneužívaniu sa pripojili aj organizované zločinecké skupiny a štátom sponzorovaní útočníci. Rýchlo sa tiež menia odporúčania, ako sa s problémom vysporiadať….