Aktuality

KCCKB získalo sériu akreditácií a je slovenským unikátom

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti akreditácie pre posudzovanie zhody systémov manažérstva.  Ide o certifikáciu systémov riadenia informačnej bezpečnosti (podľa ISO/IEC 27001), systémov riadenia IT služieb (podľa ISO/IEC 20000-1), systémov manažérstva kvality (podľa ISO 9001) a systémov riadenia kontinuity činností (podľa ISO 22301). KCCKB spĺňa túto kombináciu ako jediný orgán…

Efektívnejší a profesionálnejší – NBÚ získal medzinárodný certifikát kvality Effective CAF User

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Katarína Surmíková Tatranská oficiálne odovzdala do rúk riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného certifikát kvality Effective CAF User (ECU). NBÚ ním napĺňa ďalší z bodov svojho strategického rozvoja. Certifikát potvrdzuje deklarovaný zámer, že manažéri aj príslušníci urobia v nadchádzajúcich rokoch všetko pre to, aby vybudovali z nášho úradu modernú inštitúciu. Odovzdaniu certifikátu…

Zelená pre novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národná rada Slovenskej republiky včera presvedčivo schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Za mierne upravené znenie legislatívy hlasovalo 97 poslancov zo 136 prítomných zákonodarcov z oboch strán politického spektra. Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády, ale aj z požiadaviek Európskej únie. Je výsledkom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady…

KCCKB rozširuje svoje portfólio partnerov. Bude spolupracovať s Fakultou informatiky a informačných technológií STU

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) spolupracuje s ďalšou akademickou inštitúciou. Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivan Kotuliak a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci. Fakulta informatiky a informačných technológií je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií…

Jarná ITAPA opäť s účasťou NBÚ

Bratislava bude opäť dejiskom najväčšieho IT podujatia na Slovensku. Desiatky expertov z rôznych oblastí privíta Jarná ITAPA 2021. Na najväčšej konferencii svojho druhu v priestoroch hotela Crowne Plaza nebudú 10. júna chýbať ani zástupcovia Národného bezpečnostného úradu. Riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota bude s odborníkmi z generálnej prokuratúry, ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie a súdnym znalcom v odvetviach…

Míľnik pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti Európskej únie

Európska únia zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií (ECC – European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) a sieť národných koordinačných centier. Cieľom je posilniť spôsobilosti Únie v kybernetickej bezpečnosti a doplniť existujúce kapacity na európskej aj národnej úrovni. Iniciatívu prezentovala Európska komisia už v roku 2018, pričom už od počiatku sa sústreďovala…

Riaditeľ NBÚ predložil správu o činnosti kontrolnému výboru

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný predstúpil pred poslancov parlamentu. Na pôde Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ predložil správu o činnosti úradu za rok 2020. Dokument obsahuje personálne parametre príslušníkov a zamestnancov úradu, štatistiky a závery činnosti jednotlivých útvarov, výsledky medzinárodnej spolupráce úradu, ale aj údaje o hospodárení, kontrolnej činnosti či priority NBÚ na rok…

USA pripísali ruskej spravodajskej službe viacero škodlivých aktivít

Americké bezpečnostné zložky vydali spoločné bezpečnostné odporúčanie k aktivitám ruskej spravodajskej služby SVR (Služba zahraničnej rozviedky). Národná bezpečnostná agentúra (NSA), Federálny vyšetrovací úrad (FBI) aj Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a infraštruktúru (CISA) pripisujú jej príslušníkom zneužívanie viacerých zraniteľností na útoky proti americkým a spojeneckým cieľom. V správe spomínajú aj známe skupiny ako APT29, Cozy Bear či The Dukes. Stoja…

Cvičenie NATO s účasťou NBÚ

Ako čo najlepšie prepojiť informačnú a kybernetickú operáciu? Efektivitu tohto procesu si vyskúšali desiatky účastníkov cvičenia Severoatlantickej aliancie. Realistický scenár masívneho kybernetického útoku odvracalo 22 národných a jeden aliančný tím. Účastníkov rozdelili na červený a modré tímy, pričom práve modré prebrali na seba rolu národnej jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov. Monumentálnosť celého cvičenia pod…

NBÚ zachytil zvýšené množstvo kybernetických útokov. Prečítajte si odporúčania, ako zabezpečiť svoj systém

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zaznamenal na Slovensku zvýšený výskyt významných a úspešných ransomvérových útokov. V uplynulých dňoch sa podobné aktivity zintenzívnili v oblasti strednej Európy. NBÚ upozorňuje firmy a inštitúcie na to, aby bezodkladne zabezpečili a zálohovali svoje systémy. Ak tento krok zanedbajú, hrozí im zásadná finančná strata. Ransomvér je jednou z najväčších hrozieb pre dáta. Útočník prenikne do systému,…