Aktuality

Začíname s konzultáciami k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad dnes spúšťa v súvislosti s novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Novela zákona vychádza z potreby úpravy ustanovení. Niektoré spôsobujú aplikačné problémy v praxi. Ide najmä o úpravu definície niektorých pojmov (sieť a informačný systém, kybernetická bezpečnosť, hrozba,…

Slovensko opäť boduje vo svete. Sme v TOP 10 National Cyber Security Index

Slovensko patrí medzi 10 najlepších krajín podľa medzinárodne uznávaného rebríčka National Cyber Security Index (NCSI). Ide o projekt think-tanku e-Governance Academy. Priebežne hodnotený index momentálne zoraďuje 160 krajín sveta. Jednotlivé krajiny môžu kedykoľvek dopĺňať údaje a postupovať v rebríčku vyššie. Nejde o naše najlepšie umiestnenie – ešte v roku 2018, keď index publikovali prvý raz, obsadilo Slovensko 1. miesto….

NBÚ zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie

Národný bezpečnostný úrad zriadil 1. júla 2020 pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD). Po rezorte diplomacie ide o druhú štátnu inštitúciu, ktorá napĺňa zámer EÚ aj vlády SR systematicky sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na informačné operácie zamerané na šírenie potenciálne škodlivých informácií. Hybridné vedenie vojny v sebe spája rôzne formy stratégie. Najčastejšie sa Slovensko stretáva s pokusmi o ovplyvňovanie…

Novelizácia kybernetického zákona je kľúčová

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Tibora Straku. Aj tieto odvetvia slovenskej ekonomiky zažívajú neľahké časy pri spomalení ekonomiky po vplyve ochorenia COVID19. Zástupcovia jednotlivých firiem, ktoré združenie zastrešuje, sa už predtým stretli napríklad s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Väčšina produkcie týchto spoločností ide…

NBÚ nechýbal na prvom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR

Od nástupu novej vládnej garnitúry dnes prvý raz zasadla Bezpečnostná rada SR. Ako poradný orgán vlády sa podieľa na tvorbe a realizácii bezpečnostného systému krajiny. Jej členovia sa zaoberajú všetkými aspektmi hrozieb a odporúčajú vládnemu kabinetu, ako postupovať ďalej, aby nebol narušený a ohrozený chod štátu. Na zasadnutí bol aj riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný. Práve kybernetická…

KCCKB zverejnilo zoznam audítorov kybernetickej bezpečnosti

Každý prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť, či má účinné bezpečnostné opatrenia a plní základné požiadavky. Slúži mu na to audit kybernetickej bezpečnosti. Prevádzkovateľ ho musí vykonať do dvoch rokov od zaregistrovania. Audit kybernetickej bezpečnosti môže vykonať iba audítor kybernetickej bezpečnosti. Musí ho ešte predtým certifikovať akreditovaný orgán na certifikáciu personálu podľa ISO/IEC 17024. Aj audítori…

Európa avizuje spoločné kompetenčné centrum, Slovensko už svoje má

Európska komisia plní ďalšiu časť zo svojich sľubov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ešte v septembri 2018 prišla s iniciatívou, aby mala každá krajina svoje kompetenčné centrum s odvetvovými, technologickými a výskumnými právomocami. Komisia nedávno označila na Twitteri kybernetickú bezpečnosť za svoju prioritu a neostala iba pri slovách. Výbor stálych predstaviteľov vlád EÚ (Coreper) sa dohodol na obnovení rokovaní o založení siete národných…

KCCKB bude mať od júla nového riaditeľa

Národný bezpečnostný úrad vyhlásil v apríli výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Ide o príspevkovú organizáciu NBÚ. Uchádzači museli podať žiadosti do 6. mája. Do užšieho výberu sa dostali dvaja. V stredu 27. mája 2020 si výberová komisia vypočula oboch kandidátov. Do výberového procesu prizvali aj členov Osobitného kontrolného výboru NR SR na…

Kybernetická bezpečnosť nepozná výnimky

Desiatky verejných podujatí sa tento rok presunuli z konferenčných sál pred monitory. Výnimku nemala v tomto smere ani najväčšia IT konferencia na Slovensku. ITAPA už takmer dve desaťročia spája na pódiu súkromný sektor so štátnou a verejnou správou. Na platforme má už tradične svoje miesto aj Národný bezpečnostný úrad. Na konferencii Jarná ITAPA 2020 úrad zastupovalo hneď niekoľko…

NBÚ bude bližšie spolupracovať s finančnou správou

Národný bezpečnostný úrad a finančná správa sa dohodli na bližšej spolupráci. Riaditeľ úradu Roman Konečný a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová podpísali dohodu ešte začiatkom mája, účinnosť nadobudla 14. mája 2020. Vzájomná spolupráca by mala byť rýchlejšia a adresnejšia. Cieľom dohody je efektívnejšia činnosť najmä v oblasti personálnej a priemyselnej bezpečnosti. Spoločné úsilie by sa malo prejaviť aj v oblasti kybernetickej…