Aktuality

Riaditeľ NBÚ: Za našou prácou si stojím, mediálne hry odmietame

Slovenské bezpečnostné zložky momentálne prežívajú azda najnáročnejšie obdobie od svojho vzniku. Ukazuje sa, že niektorí poprední predstavitelia polície, justície a ďalších inštitúcií zabudli na prísahy, ktoré skladali, a niekoľko rokov zneužívali svoje postavenie pre mocenské ambície alebo chamtivosť. Verejnosť je svedkom masívneho vyšetrovania a súdnych procesov, ale aj absolútneho informačného chaosu, ktorý sa snaží navodiť…

KCCKB získalo sériu akreditácií a je slovenským unikátom

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti akreditácie pre posudzovanie zhody systémov manažérstva.  Ide o certifikáciu systémov riadenia informačnej bezpečnosti (podľa ISO/IEC 27001), systémov riadenia IT služieb (podľa ISO/IEC 20000-1), systémov manažérstva kvality (podľa ISO 9001) a systémov riadenia kontinuity činností (podľa ISO 22301). KCCKB spĺňa túto kombináciu ako jediný orgán…

Efektívnejší a profesionálnejší – NBÚ získal medzinárodný certifikát kvality Effective CAF User

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Katarína Surmíková Tatranská oficiálne odovzdala do rúk riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného certifikát kvality Effective CAF User (ECU). NBÚ ním napĺňa ďalší z bodov svojho strategického rozvoja. Certifikát potvrdzuje deklarovaný zámer, že manažéri aj príslušníci urobia v nadchádzajúcich rokoch všetko pre to, aby vybudovali z nášho úradu modernú inštitúciu. Odovzdaniu certifikátu…

Zelená pre novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národná rada Slovenskej republiky včera presvedčivo schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Za mierne upravené znenie legislatívy hlasovalo 97 poslancov zo 136 prítomných zákonodarcov z oboch strán politického spektra. Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády, ale aj z požiadaviek Európskej únie. Je výsledkom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady…

KCCKB rozširuje svoje portfólio partnerov. Bude spolupracovať s Fakultou informatiky a informačných technológií STU

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) spolupracuje s ďalšou akademickou inštitúciou. Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivan Kotuliak a generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura podpísali memorandum o spolupráci. Fakulta informatiky a informačných technológií je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií…

Jarná ITAPA opäť s účasťou NBÚ

Bratislava bude opäť dejiskom najväčšieho IT podujatia na Slovensku. Desiatky expertov z rôznych oblastí privíta Jarná ITAPA 2021. Na najväčšej konferencii svojho druhu v priestoroch hotela Crowne Plaza nebudú 10. júna chýbať ani zástupcovia Národného bezpečnostného úradu. Riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota bude s odborníkmi z generálnej prokuratúry, ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie a súdnym znalcom v odvetviach…

Míľnik pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti Európskej únie

Európska únia zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií (ECC – European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) a sieť národných koordinačných centier. Cieľom je posilniť spôsobilosti Únie v kybernetickej bezpečnosti a doplniť existujúce kapacity na európskej aj národnej úrovni. Iniciatívu prezentovala Európska komisia už v roku 2018, pričom už od počiatku sa sústreďovala…

Riaditeľ NBÚ predložil správu o činnosti kontrolnému výboru

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný predstúpil pred poslancov parlamentu. Na pôde Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ predložil správu o činnosti úradu za rok 2020. Dokument obsahuje personálne parametre príslušníkov a zamestnancov úradu, štatistiky a závery činnosti jednotlivých útvarov, výsledky medzinárodnej spolupráce úradu, ale aj údaje o hospodárení, kontrolnej činnosti či priority NBÚ na rok…

USA pripísali ruskej spravodajskej službe viacero škodlivých aktivít

Americké bezpečnostné zložky vydali spoločné bezpečnostné odporúčanie k aktivitám ruskej spravodajskej služby SVR (Služba zahraničnej rozviedky). Národná bezpečnostná agentúra (NSA), Federálny vyšetrovací úrad (FBI) aj Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a infraštruktúru (CISA) pripisujú jej príslušníkom zneužívanie viacerých zraniteľností na útoky proti americkým a spojeneckým cieľom. V správe spomínajú aj známe skupiny ako APT29, Cozy Bear či The Dukes. Stoja…

Cvičenie NATO s účasťou NBÚ

Ako čo najlepšie prepojiť informačnú a kybernetickú operáciu? Efektivitu tohto procesu si vyskúšali desiatky účastníkov cvičenia Severoatlantickej aliancie. Realistický scenár masívneho kybernetického útoku odvracalo 22 národných a jeden aliančný tím. Účastníkov rozdelili na červený a modré tímy, pričom práve modré prebrali na seba rolu národnej jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov. Monumentálnosť celého cvičenia pod…