Aktuality

Mesiac kybernetickej bezpečnosti: Nielen v októbri „rozmýšľaj, kým klikneš“

Európska únia pravidelne označuje október za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Tejto oblasti venuje európske spoločenstvo nemalú pozornosť už od roku 2012, v uplynulom čase sa však stala jednou z hlavných priorít. Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa snaží popularizovať tému najmä pre bežných užívateľov, ktorí sa aj v časoch vrcholiacej pandémie COVID-19 stávajú často cieľom rôznych útočníkov a podvodníkov….

NBÚ na cvičení s európskou elitou

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT sa zúčastnilo na druhej edícii cvičenia Blue Olex 2020. Organizuje ho členská krajina Únie raz do roka pod hlavičkou Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Aktuálny ročník hostilo na diaľku Holandsko. SK-CERT na podujatí zastupovali riaditeľ centra Rastislav Janota, ktorý sa zhostil aj úlohy moderátora, a riaditeľ odboru vzdelávania,…

Navštívila nás rumunská delegácia

Riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota privítal na úrade špeciálneho vyslanca rumunskej vlády pre túto oblasť Alexandrua Nazareho. Na návšteve NBÚ ho sprevádzala veľvyslankyňa Rumunska na Slovensku Steluţa Arhire. Bukurešť sa dlhodobo usiluje o pridelenie európskeho kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude spoločným zastrešujúcim orgánom pre obdobné národné centrá (Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných…

Riaditeľ NBÚ prijal americkú veľvyslankyňu

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal veľvyslankyňu Spojených štátov amerických Bridget A. Brinkovú. Na stretnutí ju sprevádzali zástupca námestníka ministra zahraničných vecí USA pre európske záležitosti Matthew Boyse a politický tajomník Jonathan Herzog. Témou stretnutia bola bezpečnosť 5G sietí. Slovensko momentálne vytrvalo pracuje na prvom návrhu vyhlášky, ktorá upraví bezpečnostné opatrenia v súvislosti s 5G technológiami. Pri…

Príslušníci NBÚ majú za sebou simulácie hybridných hrozieb

Viacerí príslušníci Národného bezpečnostného úradu absolvovali cvičenia, semináre a simulácie zamerané na boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám. Analyzovali a vyhodnocovali riešenia širokej škály problémov s kolegami z ministerstiev zdravotníctva, obrany či zahraničných vecí. Nechýbali ani príslušníci policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry či zamestnanci úradu vlády. Nedávno zriadené Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) týmito cvičeniami a praktickým vzdelávaním rozvíja…

Rozširujeme kontakty v boji proti hybridným hrozbám

Boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám patrí ku kľúčových prioritám Národného bezpečnostného úradu. Aj preto 1. júla 2020 úrad zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD) a po rezorte diplomacie sa tak stal druhou štátnou inštitúciou, ktorá napĺňa zámer Európskej únie aj vlády SR sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na šírenie potenciálne škodlivých a nebezpečných…

Štát a mobilní operátori: na bezpečnosti 5G sietí nám záleží

6. augusta 2020 sa na pôde Národného bezpečnostného úradu uskutočnilo stretnutie k bezpečnosti sietí 5. generácie a k otázkam implementácie tzv. 5G toolboxu. Na rokovanie, ktoré iniciovali riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal, prijali pozvanie najvyšší predstavitelia všetkých štyroch poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb. Stretnutie sa uskutočnilo v čase prípravy prvého draftu…

O novele zákona o kybernetickej bezpečnosti chceme diskutovať

Na Národnom bezpečnostnom úrade 5. augusta 2020, za účasti riaditeľa úradu Romana Konečného, prebehli konzultácie k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Rozhovory sa uskutočnili v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov s profesijnými združeniami, prevádzkovateľmi základných služieb a ďalšími subjektami. Okruh účastníkov nebol ničím obmedzený a zúčastnili sa ho všetky subjekty, ktoré prejavili záujem konzultovať jednotlivé aspekty…

Manuál manipulácie s utajovanými skutočnosťami

Národný bezpečnostný úrad vytvoril aktuálnu prezentáciu v oblasti administratívnej bezpečnosti, v ktorej nájdete informácie ako pracovať s utajovanými skutočnosťami podľa novej vyhlášky č. 48/2019 Z.z. Prehľadný manuál vysvetľuje príjem utajovaných skutočností na konkrétnych prípadoch, navyše vás ním prevedie osobná sprievodkyňa. Dokument nájdete na tomto odkaze.

Členské štáty zverejnili spoločnú správu o implementácii 5G toolboxu

Agentúra ENISA s Európskou komisiou zverejnili spoločnú správu, ktorá popisuje pokrok v implementácii tzv. 5G toolboxu v členských štátoch. 5G toolbox vyšiel 29. januára 2020. Obsahuje spoločný prístup k objektívnemu posúdeniu identifikovaných rizík a vhodných opatrení na ich zmiernenie. Členské štáty po vydaní toolboxu začali implementovať jednotlivé opatrenia na základe národných posúdení rizík, čím podporili a prihlásili sa ku koordinovanému prístupu…