Výročné správy NBÚ

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný predložil v máji poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Správu o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2022. Ešte začiatkom jari mali zákonodarcovia možnosť nazrieť aj do Správy o činnosti NBÚ za rok 2022. NBÚ v oboch dokumentoch sumarizoval dianie a stav bezpečnosti v období po ruskom útoku na Ukrajinu, zmapoval trendy v jednotlivých sektoroch a načrtol ďalšie…

O kyberbezpečnosti s rumunskou delegáciou

Na pôde Národného bezpečnostného úradu sme prijali rumunskú delegáciu. Podobne ako predchádzajúce delegácie, aj ju zaujímala najmä situácia týkajúca sa kybernetickej bezpečnosti a rozvoj spolupráce v tejto oblasti. Rumunská strana sa pýtala na štruktúru kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Priblížil ju riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota. Rozprával aj o tom, akým spôsobom sa Slovensko vysporiadalo so…

EK navrhuje ďalšie úpravy v oblasti kybernetickej legislatívy

  Európska komisia prijala tri iniciatívy, ktoré sľubujú posilniť bezpečnosť kyberpriestoru v Únii. ·         Návrh aktu o kybernetickej solidarite v EÚ si kladie za cieľ posilniť solidaritu a spoločné krízové riadenie na zriadenie európskeho kyberbezpečnostného štítu. Tento štít má byť vytvorený z vnútroštátnych a cezhraničných bezpečnostných operačných centier (SOC), ktoré by mali byť sprevádzkované po celej Európe už začiatkom…

Pozvánka na seminár k administratívnej bezpečnosti

Dôležitou súčasťou v rámci Stratégie rozvoja Národného bezpečnostného úradu je aj budovanie bezpečnostného povedomia a pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí. Pracovníkov štátnych a verejných služieb a príslušníkov PZ pozývame na pripravovaný odborný seminár organizovaný CÚZ (Centrum účelových zariadení) na tému Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi. Podstata vzdelávacieho programu, ako už napovedá názov, je Administratívna bezpečnosť utajovaných skutočností…

Obnovené partnerstvo

Český a slovenský Národný bezpečnostný úrad obnovujú vzájomné partnerstvo. Po stretnutiach v Bruseli a Prahe sa sme privítali českú delegáciu aj v Bratislave. Hlavnou témou schôdzky bol spoločný a jednotný postup pri udeľovaní bezpečnostných previerok pre fyzické a právnické osoby. Obe strany sa dohodli na vypracovaní metodického usmernenia, ktoré systém uľahčí. „Spoločný prístup je dôležitý najmä preto, aby sme uľahčili…

Pozvánka na seminár k administratívnej bezpečnosti

  Dôležitou súčasťou v rámci Stratégie rozvoja Národného bezpečnostného úradu je aj budovanie bezpečnostného povedomia a pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí. Pracovníkov štátnych a verejných služieb a príslušníkov PZ pozývame na pripravovaný odborný seminár organizovaný CÚZ (Centrum účelových zariadení) na tému Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi. Podstata vzdelávacieho programu, ako už napovedá názov, je Administratívna bezpečnosť utajovaných…

NBÚ: VYZÝVAME MÉDIÁ, ABY ŠÍRILI IBA FAKTY

Národný bezpečnostný úrad vyzýva niektoré médiá, aby nepublikovali a nevysielali neoverené, neúplné a nepravdivé informácie. Novinárov prosíme, aby dodržiavali etický kódex, nehľadali senzácie a neprezentovali vlastné úsudky bez znalosti potrebných faktov ako objektívnu skutočnosť, čím zbytočne zavádzajú verejnosť a šíria misinformácie. Novinárom je k dispozícii odbor komunikácie, ktorý sa v priebehu celého týždňa snaží zodpovedať všetky relevantné otázky médií aj verejnosti…

Spolupráca na „vesmírnej“ úrovni

Slovenská vláda začiatkom marca schválila bilaterálnu dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) o ochrane a výmene utajovaných skutočností. Príslušníci NBÚ sa ujali ďalšieho kroku a navštívili sídlo agentúry v talianskom meste Frascati, kde rokovali s jej zástupcami o príprave Bezpečnostných vykonávacích opatrení (Security Implementation Arrangements). Bližšie špecifikovali postupy, akými sa dohoda bude v praxi uplatňovať…

Prelomová spolupráca

Národný bezpečnostný úrad opäť prijal delegáciu z Indonézie. Po viacerých dôležitých stretnutiach dnes riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a riaditeľ Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a šifrovanie (BSSN) Sulistyo podpísali memorandum o spolupráci. Ide o prvé memorandum, ktoré NBÚ podpísal s ázijskou krajinou. Indonézska republika je pre Slovensko významným partnerom aj bránou k spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany utajovaných…

Varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických útokov

Národný bezpečnostný úrad vyhlasuje varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných incidentov prorusky orientovaných komunitných hackerských skupín na slovenské ciele vo vzťahu k zabezpečeniu sietí a informačných systémov prevádzkovateľov základných služieb vrátane prvkov kritickej infraštruktúry a iných organizácií. Varovanie je platné od 28. februára do 2. marca 2023. Predpokladaným výkonom sú DDoS útoky na úrovni L7, čo však nevylučuje aj vykonávanie…