Úrad organizuje workshop ECSO pre podnikateľov

20. októbra 2017 organizuje úrad workshop Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation – ECSO). Podujatie je určené podnikateľom v oblasti IT, ktorým by úrad v spolupráci s ECSO rád predstavil aktivity organizácie a poukázal na jej ročné pôsobenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.   ECSO je nezávislá organizácia združujúca vyše 200 subjektov verejného a súkromného sektora, akademickej obce a…

Tím Národného bezpečnostného úradu skončil druhý na medzinárodnom kybernetickom cvičení CyberEX 2017

25. júla 2017 sa uskutočnil tretí ročník medzinárodného kybernetického cvičenia CyberEx 2017, ktorého organizátorom bol španielsky Národný Inštitút pre kybernetickú bezpečnosť (INCIBE) spolu s Organizáciou amerických štátov (OAS). Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosti účastníkov analyzovať kybernetické útoky a reagovať na ne. Cvičenie malo tento rok rekordnú účasť. Celkovo bolo vytvorených 65 tímov (maximálne päť členov), ktoré…

Prvé výročné valné zhromaždenie Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti

21. júna 2017 sa v Bruseli uskutočnilo výročné valné zhromaždenie Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti (ECSO). ECSO v súčasnosti združuje už viac ako 200 subjektov verejného a súkromného sektora, akademickej obce, subjektov rozvoja a výskumu. V rámci zmluvného verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti (cPPP) zameriava svoju činnosť predovšetkým na výskum a inovácie. Na zhromaždení bolo predovšetkým zhodnotené doterajšie ročné pôsobenie…

Rada pre zahraničné veci schválila závery Rady o spoločnej diplomatickej reakcii EÚ voči škodlivým kybernetickým operáciám

19. júna 2017 schválila Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council) závery Rady o spoločnej diplomatickej reakcii EÚ voči škodlivým kybernetickým operáciám (tzv. kybernetický diplomatický toolbox). Škodlivý kybernetický útok predstavuje z medzinárodného pohľadu nelegitímny čin, ktorého cieľom je vyvolať neprimeraný diplomatický, informačný, vojenský alebo ekonomický tlak na napadnutý štát. Vytvorenie spoločnej diplomatickej reakcie proti škodlivým kybernetickým…

Očakávaný návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti je v MPK

26. mája 2017 predložil Národný bezpečnostný úrad do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti. Ide o zásadný krok smerujúci k vytvoreniu základného legislatívneho rámca, ktorý umožní realizáciu kľúčových opatrení dôležitých pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru. Súčasná svetová situácia nekompromisne ukazuje, že povinnosťou každej krajiny je zabezpečiť ochranu informácií umiestnených v kybernetickom priestore. Práve zákon o kybernetickej bezpečnosti…

GLOBSEC 2017

26. – 28. mája 2017 v Bratislave prebieha konferencia GLOBSEC 2017. Ide o jednu z najvýznamnejších konferencií v oblasti bezpečnosti, na ktorej sa stretávajú odborníci na bezpečnostnú politiku z celého sveta. GLOBSEC je nezávislá, nestranná a mimovládna organizácia, ktorá nadväzuje svojou činnosťou na prácu Slovenskej atlantickej komisie z roku 1993. Jej cieľom je formovať celosvetovú diskusiu prostredníctvom výskumných aktivít a spájať kľúčových…

V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť

11. – 12. mája 2017 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnilo stretnutie členov Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť (Central European Cyber Security Platform – CECSP), ktoré organizoval úrad. Slovenská republika tento rok prvýkrát predsedá platforme, ktorú tvoria členovia Vyšehradskej štvorky a Rakúsko. V role pozorovateľa boli na zasadnutí prítomní aj zástupcovia francúzskeho ANSSI (Národná agentúra pre bezpečnosť…

Locked Shields 2017

24. – 28. apríla 2017 sa koná medzinárodné kybernetické cvičenie Locked Shields 2017, ktoré je jedným z najväčších a technicky najvyspelejších na svete. Cvičenie Locked Shields pravidelne organizuje od roku 2010 Centrum excelentnosti NATO pre kybernetickú obranu so sídlom v estónskom Tallinne. Cvičenie je zamerané na výcvik expertov v oblasti kybernetickej obrany a bezpečnosti. Tento…

Pozvánky pre podnikateľov na prezentácie

V záujme informovať podnikateľov úrad pripravuje vo svojich priestoroch prezentácie ohľadom postupu  pred a po vydaní potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Prezentácia na tému Postup podnikateľa pred vydaním potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (02.02.2017, pdf, 1,03 MB) sa uskutočnila 22. marca 2017. Vzhľadom na pretrvávajúci záujem odbornej verejnosti úrad pripravuje ďalšie prezentácie na túto tému. Termíny budú upresnené po…

Úrad organizoval workshop Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 16. februára 2017 uskutočnil workshop Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. Po dvoch kolách konzultácií s odborníkmi zo súkromnej sféry, štátnej sféry a akademickej obce sa úrad týmto krokom rozhodol predstaviť návrh zákona širšej verejnosti. Podujatie otvoril riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu a program bol rozdelený na dve časti – prezentácie expertov úradu a diskusiu, počas ktorej mohli…