NBÚ varuje pred útokmi na slovenské ciele

Národný bezpečnostný úrad vydal varovanie pred koordinovanými kybernetickými útokmi na slovenské ciele. V spolupráci s bezpečnostnými zložkami štátu sme zaznamenali sériu kybernetických bezpečnostných incidentov. Za útokmi je ruská skupina anonymus.ru. Cieľmi sú webové sídla niekoľkých bánk, úradov a menších komerčných subjektov. Útoky boli vykonané metódou zneprístupnenia služby. NBÚ aktívne poskytuje asistenciu dotknutým subjektom a prijíma…

Mimoriadne varovanie NBÚ: Aktívne zneužívanie zero-day zraniteľností v Microsoft Exchange

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT vydalo varovanie pre prevádzkovateľov základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti (§ 27, odsek 1, písmeno a) pred aktívne zneužívanými zero-day zraniteľnosťami v produkte Microsoft Exchange Server. Pre povahu zraniteľnosti varuje Národný bezpečnostný úrad aj širokú verejnosť. Zneužitím bližšie nešpecifikovaných zraniteľností by vzdialený autentifikovaný útočník mohol vykonať škodlivý kód, prebrať kontrolu…

Viete, čo je to phishing a ransomvér? Mesiac kybernetickej bezpečnosti sa zameria aj na seniorov

Mesiac október sa stane už desiaty raz európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Začnú sa tak stovky aktivít naprieč celou Európou vrátane konferencií, webinárov a workshopov. Zdôraznia dôležitosť digitálnej bezpečnosti a kyberhygieny. Nosnými témami ECSM (European Cybersecurity Month) sú phishing a ransomvér, aktuálne trendy v kybernetických hrozbách pôsobiacich nielen na organizácie, ale aj všetkých ľudí s prístupom…