Kybernetická bezpečnosť je fenoménom 21. storočia

7. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice – Depozitnej knižnice NATO v Bratislave konal 13. ročník Slovenského bezpečnostného fóra organizovaného Euroatlantickým centrom pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Podujatie slávnostne otvorila generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice Silvia Stasselová, spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františkom Ružičkom a s prezidentom…

Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí

Európska komisia, spolu s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), dnes zverejnila správu Európske koordinované posúdenie rizík kybernetickej bezpečnosti 5G sietí (EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks – High-level report). Riziká spojené so sieťami a technológiami 5G sú v správe posudzované v 5 základných oblastiach: Hrozby a aktéri – správa uvádza scenáre ohrozenia, ktoré môžu…

Október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti

V rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa pod záštitou Európskej komisie, Agentúry EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a ich partnerov organizuje kampaň zameranú na zvýšenie záujmu o kybernetickú bezpečnosť v rámci Európskej únie a na rozšírenie všeobecného povedomia v tejto oblasti. Súčasťou osvetových aktivít sú konferencie, národné kampane šírenia bezpečnostného povedomia, workshopy a mnohé iné zaujímavé aktivity. Sú…

Návod na oznamovanie zraniteľností

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT dnes zverejnilo Návod na oznamovanie zraniteľností, ktorý návod slúži ako pomôcka pre bezpečnostných výskumníkov, bezpečnostných aktivistov, ale aj pre laickú verejnosť. V návode sa uvádza podrobný postup a odporúčané kroky pri oznamovaní novoobjavených zraniteľností, ale aj postup pri oznamovaní už existujúcich zraniteľností nájdených na prevádzkovaných systémoch a službách. „Vytvorenie uceleného návodu na oznamovanie zraniteľností je…