Slovenská legislatíva príkladom pre Európu

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný prijal výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť Juhana Lepassaara. Počas svojej dvojdňovej návštevy absolvoval stretnutia s predstaviteľmi Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, so zástupcami prevádzkovateľov základnej služby, verejnej správy aj médií. Nosnou témou bola najmä smernica NIS 2, ktorú Únia schválila ešte koncom roka 2022. Členské štáty ju v nadchádzajúcich…

NBÚ varuje pred ďalšími útokmi

Národný bezpečnostný úrad zaznamenal sériu koordinovaných kybernetických bezpečnostných incidentov v kybernetickom priestore Slovenskej republiky a vydal varovanie pred ďalšími. Za útokmi je ruská skupina anonymous.ru (Anonymous Russia) a boli vykonané metódou zneprístupnenia služby (DDoS). Úrad je pripravený poskytnúť asistenciu. V prípade potreby kontaktujte Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT na e-mailovej adrese incident@nbu.gov.sk. NBÚ nebude verejne…

Európsky parlament prijal novú smernicu na posilnenie odolnosti EÚ. NBÚ už pracuje na novej výzve

Poslanci Európskeho parlamentu schválili pravidlá, podľa ktorých musia krajiny Európskej únie plniť prísnejšie opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ak ich formálne prijme aj Rada EÚ, do platnosti vstúpi smernica NIS 2. Poslanci EP a Rady sa ešte v máji 2022 dohodli na právnych predpisoch, ktoré stanovia prísnejšie povinnosti v tejto oblasti. Zamerajú sa na riadenie…