Výročné správy NBÚ

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný predložil v máji poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Správu o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2022. Ešte začiatkom jari mali zákonodarcovia možnosť nazrieť aj do Správy o činnosti NBÚ za rok 2022. NBÚ v oboch dokumentoch sumarizoval dianie a stav bezpečnosti v období po ruskom útoku na Ukrajinu, zmapoval trendy v jednotlivých sektoroch a načrtol ďalšie…

O kyberbezpečnosti s rumunskou delegáciou

Na pôde Národného bezpečnostného úradu sme prijali rumunskú delegáciu. Podobne ako predchádzajúce delegácie, aj ju zaujímala najmä situácia týkajúca sa kybernetickej bezpečnosti a rozvoj spolupráce v tejto oblasti. Rumunská strana sa pýtala na štruktúru kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Priblížil ju riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Rastislav Janota. Rozprával aj o tom, akým spôsobom sa Slovensko vysporiadalo so…