Certifikované aplikácie pre QES

Certifikované aplikácie pre QES

Vydané certifikáty aplikácií sú platné len pre danú verziu aplikácie s konkrétnymi digitálnymi odtlačkami dôveryhodných súborov. Certifikát neplatí pre verzie aplikácie, ktorých dôveryhodné súbory boli zmenené. Súlad aplikácií s legislatívnymi požiadavkami, pre danú verziu aplikácie s konkrétnymi digitálnymi odtlačkami dôveryhodných súborov bol potvrdený nezávislým audítorom.

Aplikácie certifikované podľa zákona o dôveryhodných službách

Od 18.10.2016 je certifikácia aplikácií v Slovenskej republike vykonávaná podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Aplikácie pre QES certifikované podľa zákona o dôveryhodných službách spĺňajú požiadavky prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívne požiadavky nariadenia (EÚ) č. 910/2014, čo deklaruje dodávateľ (výrobca) aplikácie vyplnením formulára „Deklarácia aplikácie QES“, ktorý je podpísaný/zapečatený QES. Uvedený súlad  bol potvrdený aj nezávislým audítorom.

Desktopové aplikácie

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

QSign verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava

02.04.2023

deklarácia aplikácie QES

 (18.04.2018, pdf,

1,31 MB)

neoznámený

Disig Web Signer verzia 1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

17. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES

 (26.07.2017, pdf, 683 kB)

neoznámený  

QSign eSigner verzia 2.1.0

Ardaco, a.s.,
Polianky 5,
841 01 Bratislava

19. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES

(26.07.2017, pdf, 1 MB)

neoznámený  

Aplikácie pracujúce v automatickom režime

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

QSign Automatic Services

verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava

02.04.2023

 

deklarácia aplikácie QES

(18.04.2018, pdf, 1.22 MB)

neoznámený

Aplikácie certifikované podľa zákona o elektronickom podpise, s „deklaráciou aplikácie QES“

Do 18.10. 2016 bola certifikácia aplikácií v Slovenskej republike vykonávaná podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dolu uvedené aplikácie boli certifikované podľa zákona o elektronickom podpise. Splnenie požiadaviek  prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívnych požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 910/2014 deklaroval dodávateľ (výrobca) aplikácie vyplnením formulára „Deklarácia aplikácie QES“.

Desktopové aplikácie

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

D.Signer/XAdES Java
verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES

(22.03. 2017, pdf, 792 kB)

neoznámený  

D.Signer/XAdES.NET
verzia 4.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 760 kB)

neoznámený  

Aplikácie pracujúce v automatickom režime

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

D.Signer-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

20. 03. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 777 kB)

neoznámený 

D.Verifier-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

02. 05. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 776 kB)

neoznámený 

D.Signer-SVR/XAdES verzia 4.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 761 kB)

neoznámený 

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 3.0.0.0 *4

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(29.11. 2017, pdf, 761 kB)

neoznámený

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia