Certifikované aplikácie pre QES

Aplikácie certifikované podľa zákona o dôveryhodných službách

Od 18.10.2016 je certifikácia aplikácií v Slovenskej republike vykonávaná podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Aplikácie pre QES certifikované podľa zákona o dôveryhodných službách spĺňajú požiadavky prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívne požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014, čo deklaruje dodávateľ (výrobca) aplikácie vyplnením formulára „Deklarácia aplikácie QES“, ktorý je podpísaný/zapečatený QES. Uvedený súlad  bol potvrdený aj nezávislým audítorom.

Desktopové aplikácie

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

QSign verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava

02.04.2023

deklarácia aplikácie QES

 (18.04.2018, pdf,

1,31 MB)

neoznámený

Disig Web Signer verzia 1

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

17. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES

 (26.07.2017, pdf, 683 kB)

neoznámený  

QSign eSigner verzia 2.1.0

Ardaco, a.s.,
Polianky 5,
841 01 Bratislava

19. 07. 2022

deklarácia aplikácie QES

(26.07.2017, pdf, 1 MB)

neoznámený  

Aplikácie pracujúce v automatickom režime

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

QSign Automatic Services

verzia 5.3

Ardaco, a.s.,
Polianky 5
841 01 Bratislava

02.04.2023

 

deklarácia aplikácie QES

(18.04.2018, pdf, 1.22 MB)

neoznámený

Aplikácie certifikované podľa zákona o elektronickom podpise, s „deklaráciou aplikácie QES“

Do 18.10. 2016 bola certifikácia aplikácií v Slovenskej republike vykonávaná podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Subjekt verejného sektora, definovaný v článku 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, nesmie po 1.7.2016 vyhotovovať QES, ktorý je v rozpore s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506, podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014.

Od 1.7.2016 má subjekt verejného sektora povinnosť neodmietnuť QES, ktorý je vyhotovený v súlade s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 a ak sa rozhodne akceptovať aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016) vyhotovené po 1.7.2016, musí použiť aplikáciu, ktorá je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014, ktorá podporuje aj formáty ZEP (vyžadované legislatívou platnou do 1.7.2016).

Dolu uvedené aplikácie boli certifikované podľa zákona o elektronickom podpise. Splnenie požiadaviek  prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívnych požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 deklaroval dodávateľ (výrobca) aplikácie vyplnením formulára „Deklarácia aplikácie QES“.

Splnenie požiadaviek zákona o elektronickom podpise prostredníctvom formulára „formulár vlastností aplikácie“ bolo potvrdené nezávislým audítorom.

Nasledovné aplikácie môže subjekt verejného sektora použiť len na overenie, ale nie na vyhotovenie podpisu vo formátoch ZEP (formáty platné do 30. 6. 2016).

Desktopové aplikácie

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

Disig Desktop Signer verzia 2

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

deklarácia aplikácie QES

 (18.04.2017, pdf, 881 kB)

 

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 251 kB)

neoznámený 

D.Signer/XAdES Java
verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES

(22.03. 2017, pdf, 792 kB)

 

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 333 kB)

neoznámený  

D.Signer/XAdES.NET
verzia 4.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

26. 06. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 760 kB)

 

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 410 kB)

neoznámený  

Aplikácie pracujúce v automatickom režime

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát

platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

Disig QES Signer verzia 4

Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

04. 03. 2019

deklarácia aplikácie QES
(24.01.2017, pdf, 2,32 MB)

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 329 kB)

neoznámený 

D.Signer-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

20. 03. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 777 kB

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 330 kB) 

neoznámený 

D.Verifier-SVR/CAdES verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

02. 05. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 776 kB)

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 330 kB)

neoznámený 

D.Signer-SVR/XAdES verzia 4.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(22.03. 2017, pdf, 761 kB)

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 410 kB)

neoznámený 

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 3.0.0.0 *4

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

19. 07. 2021

deklarácia aplikácie QES
(29.11. 2017, pdf, 761 kB)

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 247 kB)

neoznámený

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia