Certifikované aplikácie pre ZEP

Do 18.10. 2016 bola certifikácia aplikácií v Slovenskej republike vykonávaná podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dolu uvedené aplikácie boli certifikované podľa zákona o elektronickom podpise. Výrobcovia dolu uvedených aplikácií nedeklarovali splnenie požiadaviek prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívnych požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014.

Nasledovné aplikácie je možné použiť len na overenie formátov ZEP (formáty platné
do 30. 6. 2016).

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Certifikát
platný do

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

D.Signer/XAdES.NET verzia 3.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

25. 06. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

D.Signer/XAdES Java verzia 1.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

25. 06. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

QSign verzia 5.2

Ardaco, a.s.
Polianky 5,
841 01 Bratislava

17. 01. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 59 kB)

D.Signer-SVR/XAdES verzia 3.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

27. 08. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

D.Verifier-SVR/XAdES verzia 2.0.0.0

Ditec, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

27. 08. 2019

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 336 kB)

Qsign Automatic Services verzia 5.2

Ardaco, a.s.
Polianky 5
841 01 Bratislava

17. 01. 2021

formulár vlastností aplikácie
(pdf, 59 kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia