Necertifikované aplikácie pre QES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 certifikáciu aplikácií pre QES/QTS nevyžaduje. V Slovenskej republike bolo používanie certifikovaných aplikácií povinné len pre subjekty verejného sektora v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov. Tento výnos bol opatrením Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  z 12. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov novelizovaný a certifikácia aplikácií pre subjekty verejného sektora nie je povinná.

Dodávateľ (výrobca) aplikácie pre QES vyplnením formulára „Deklarácia aplikácie QES“, ktorý je podpísaný/zapečatený jeho QES, deklaruje splnenie požiadaviek vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506 a legislatívnych požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014.

Názov aplikácie, verzia

Výrobca

Uistenie

Deklarácia dodávateľa
(výrobcu) aplikácie

Nesúlad s legislatívou

podpisuj.sk verzia 1.1.X

Archimetes, s.r.o.
Košická 905/52A
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Deklarácia výrobcu o zhode

Garancia na úrovni výrobcu aplikácie

deklarácia aplikácie QES

(11.04.2018, pdf,1,16 kB)

neoznámený

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia