Zariadenia pre podpis a pečať (QSCD)

Uvedené produkty je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014

Osobné zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (smart karta)

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu
(Výrobca)

Certifikát NBÚ
platný do

Dokumenty

 

 

 

Zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu v ktorom kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb spravujú údaje na vyhotovenie elektronického podpisu v mene podpisovateľa (autentifikačný modul spojený s HSM)

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu

Certifikát NBÚ
platný do

Dokumenty

 

 

 

 

Certifikované zariadenia – SSCD

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu

Certifikát NBÚ
platný do

Výrobca

 

 

 

Ako QSCD môže byť použité aj certifikované zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu a/alebo zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktoré certifikovali subjekty uvedené v článku 30 ods. 1. nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a sú uvedené v zozname certifikovaných kvalifikovaných zariadení na vyhotovenie elektronických podpisov, ktorý zverejňuje a vedie Komisia.

Použité skratky:

  • SSCD – Secure Signature Creation Device
  • QSCD – Qualified Signature Creation Device
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia