Zariadenia pre podpis a pečať (QSCD)

Uvedené produkty je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014

Osobné zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (smart karta)

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu
(Výrobca)

Certifikát NBÚ
platný do

Dokumenty

 

 

 

Zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu v ktorom kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb spravujú údaje na vyhotovenie elektronického podpisu v mene podpisovateľa (autentifikačný modul spojený s HSM)

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu

Certifikát NBÚ
platný do

Dokumenty

Disig KeyPoint QSCD 1  1

Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava

10.04.2023

Certifikát

Security Target

*1 Dôležitá poznámka: Zariadenie môže prevádzkovať výlučne kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb v súlade s nariadením (EÚ) č. 910/2014, ktorý je povinný pred implementáciou produktu vykonať nezávislé posúdenie navrhovaného riešenia v zmysle prEN 419241 – Bezpečnostné požiadavky pre dôveryhodné systémy podporujúce serverové podpisovanie.  

Certifikované zariadenia – SSCD

Názov zariadenia, verzia

Žiadateľ o certifikáciu

Certifikát NBÚ
platný do

Výrobca

Čipová karta STARCOS SPK 3.0

První certifikační autorita, a.s.,
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika

07. 08. 2021

Chip: Philips Smart MX P5CT072 Semiconductors, Nemecko
OS: STARCOS 3.0 Giesecke & Devrient, Nemecko

Čipová karta Siemens
verzia CardOS V4.4 – DSDA

Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava

15. 12. 2021

Chip: SLE66CX680PE Infineon Technologies, Nemecko
OS: CardOS 4.4 Siemens IT Solutions and Services, Nemecko

Čipová karta Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 verzia V1.0

Plaut Slovensko, s.r.o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava

26. 06. 2021

Atos IT Solutions and Services, Nemecko

Ako QSCD môže byť použité aj certifikované zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu a/alebo zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktoré certifikovali subjekty uvedené v článku 30 ods. 1. nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a sú uvedené v zozname certifikovaných kvalifikovaných zariadení na vyhotovenie elektronických podpisov, ktorý zverejňuje a vedie Komisia.

Použité skratky:

  • SSCD – Secure Signature Creation Device
  • QSCD – Qualified Signature Creation Device
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia