Produkty po skončení platnosti dátum poslednej aktualizácie: 21.05.2019
Certifikovaný produkt Výrobca Doba ukončenia platnosti certifikátu Dôvod Charakteristika
Stĺpec1 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec5
Disig Desktop Signer
 verzia 2.0
Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava
4. marca 2019 skončenie doby
platnosti certifikátu
SCVA
Disig QES Signer
 verzia 4.0
Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava
4. marca 2019 skončenie doby
platnosti certifikátu
A-SCVA
D.Signer-SVR/CAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 8. mája 2019 skončenie doby
platnosti certifikátu
A-SCA (ZEP)
D.Verifier-SVR/CAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 8. mája 2019 skončenie doby
platnosti certifikátu
A-SCVA (ZEP)
D.Verifier-SVR/XAdES verzia 1.2.0.1 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 23. marca 2019 skončenie doby
platnosti certifikátu
A-SCVA (ZEP)
Qsign Automatic Services
verzia 5.1
Ardaco, a.s, Polianky 5
841 01 Bratislava
23. júna 2018 skončenie doby
platnosti certifikátu
A-SCVA
Disig Desktop
Signer verzia 1.0
Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava
1. mája 2018 skončenie doby
platnosti certifikátu
SCVA
QSign Automatic Services
verzia 5.0
Ardaco, a.s, Polianky 5
841 01 Bratislava
21. februára 2018 skončenie doby
platnosti certifikátu
SCVA
ICAVerifyZEP verzia 3.0.0 První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika 5. februára 2018 skončenie doby platnosti certifikátu  SVA
ICAPdfPluginZEP verzia 1.0.0 První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika 5. februára 2018 skončenie doby platnosti certifikátu  Plugin pre SCVA
ICAPngPluginZEP verzia 1.0.0 První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika 5. februára 2018 skončenie doby platnosti certifikátu  Plugin pre SCVA
Disig QES Signer verzia 3.0 Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava
10. januára 2018 skončenie doby platnosti certifikátu  SCVA
Čipová karta Atos
verzia CardOS V5.0 – Sig ZEP/EP DSDA
Disig, a.s., Záhradnícka 151,
824 08 Bratislava
10. januára 2018 skončenie doby platnosti certifikátu  SSCD
Disig QES Signer verzia 2.0 Disig, a.s., Záhradnícka 151,
 821 08 Bratislava
15. apríla 2017 skončenie doby platnosti certifikátu  A-SCVA, CAdES (EPES, T, C-X, A)
Disig Web Signer verzia 1.0 Disig, a.s., Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava
15. apríla 2017 skončenie doby platnosti certifikátu  SCA
ICAVerifyZEP verzia 2.0.0 První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika  17. januára 2017 skončenie doby platnosti certifikátu  SVA
ICASignZEP verzia 3.0.0 První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika 17. januára 2017  skončenie doby platnosti certifikátu   SCA
QSign verzia 4.2 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 23. novembra 2016 skončenie doby platnosti certifikátu   SVCA
nShield F3 500
Hardware version nC4033P-500
Firmware 2.33.60-3; 2.38.4-3; 2.38.7-3
a vyšší s platným FIPS certifikátom
nCipher Corporation Ltd., Jupiter House Station Road, Cambridge CBI 2JD, UK England 14. novembra 2016 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
ICARtfPluginZEP verzia 2.0.0
ICATxtPluginZEP verzia 1.0.0
První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika 16. augusta 2016 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
ICAVerifyZEP verzia 1.0.0 První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika 16. augusta 2016 skončenie doby platnosti certifikátu SVA
ICASignZEP verzia 2.0.0 První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6, 190 00 Praha 9, Česká republika 16. augusta 2016 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
Disig QES Signer verzia 1.0 Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 3. augusta 2016 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
D.Verifier-SVR/XAdES verzia 1.2.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 18. júla 2016 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
D.Signer-SVR/XAdES verzia 2.0.0.0
D.Signer-SVR/XAdES-XML Plugin verzia 2.0.0.0
D.Signer-SVR/XAdES-PDF Plugin verzia 2.0.0.0
D.Signer-SVR/XAdES-FO Plugin verzia 2.0.0.0
Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 15. júla 2016 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
D.Signer/XAdES verzia 2.0.0.0
D.Signer/XAdES-XML Plugin verzia 2.0.0.0
D.Signer/XAdES-PDF Plugin verzia 2.0.0.0
D.Signer/XAdES-FO Plugin verzia 2.0.0.0
Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 15. júla 2016 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
Qsign Automatic Services verzia 4.1 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 22. mája 2016 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
QSign eSigner verzia 1.0 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 22. mája 2016 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
QSign verzia 4.1 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 22. mája 2016 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
ICASignZEP verzia 1.0.0
ICARtfPluginZEP verzia 1.0.0
ICATxtPluginZEP verzia 1.0.0
ICAOfficefPluginZEP verzia 1.0.0
První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 6 190 00 Praha 9 Česká republika 20. februára 2016 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
QSign verzia 3.4.1 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 8. decembra 2015 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
Disig TSA Signer, verzia 1.0 Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 30. novembra 2015 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
UniCERT verzia 5.2.1 Verizon Business Security Solutions Powered By Cybertrust 12. septembra 2015 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
D.Signer-SVR/XAdES verzia 1.1.0.0
D.Signer-SVR/XAdES-XML Plugin verzia 1.0.0.0
D.Signer-SVR/XAdES-PDF Plugin verzia 1.0.0.0
D.Signer-SVR/XAdES-FO Plugin verzia 1.0.0.0
Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 30. júna 2015 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
D.Signer/XAdES verzia 1.1.0.0
D.Signer/XAdES-XML Plugin verzia 1.1.0.0
D.Signer/XAdES-PDF Plugin verzia 1.0.0.0
D.Signer/XAdES-FO Plugin verzia 1.0.0.0
Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 30. júna 2015 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
Qsign Automatic Services verzia 4.0 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 31. mája 2015 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
QSign verzia 4.0 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 31. mája 2015 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
nShield F3 6000e Hardware version
nC4033E-6000 Firmware version 2.33.82cam3-3
Thales-nCipher Corporation Ltd., Jupiter House Station Road, Cambridge CBI 2JD, UK 24. marca 2015 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
nShield F3 500e Hardware version
nC4033E-500 Firmware version 2.33.82cam3-3
Thales-nCipher Corporation Ltd., Jupiter House Station Road, Cambridge CBI 2JD, UK 24. marca 2015 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
Qsign Automatic Services verzia 2.3 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 30. novembra 2014 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
PrivateServer
Hardware Version: 4.0
Firmware Version: 4.2
10 Nevatim St., Petach Tikva, Israel 49561 30. novembra 2014 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
QSign verzia 3.4 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 30. novembra 2014 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
Čipová karta CryptoPlus XG ZEP/EP Profiles verzia CryptoPlus XG v1.14 TOP IM GX (72k) Gemalto S.A., 6 rue de la Verrerie, 92197 Meudon Cedex France 10. augusta 2014 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
Disig OCSPResponder  verzia 1.0 Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 5. marca 2014 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
QSign Automatic Services verzia 2.2 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 31. januára 2012 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
QSign verzia 3.3 Ardaco, a.s., 31. januára 2012 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
Entrust Security Kernel Verzia 7.1 Entrust Worldwide Headquarters,USA 31. decembra 2011 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
Disig CASigner verzia 1.0 Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 10. novembra 2011 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
HSM modul nShield F3 SCSI
Firmware 6.0,
HW version nC4032W-150
nCipher Corporation Ltd 1. novembra 2011 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
CardOS 4.3B OS CardOS 4.3B Siemens AG, Mníchov, Nemecko
Siemens HiPath SIcurity Smart Card 64KB, verzia SLE66CX642P Chip SLE66CX642P Infineon Technologies AG, Mníchov, Nemecko 1. septembra 2011 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
CardOS 4.3B OS CardOS 4.3B Siemens AG, Mníchov, Nemecko
Siemens HiPath SIcurity Smart Card 32KB, verzia SLE66CX322P Chip SLE66CX322P Infineon Technologies AG, Mníchov, Nemecko 1. septembra 2011 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B - PKCS#15 SecAuth Chip SLE66CX322P/SLE66CX642P Infineon Technologies AG, Mníchov, Nemecko OS CardOS 4.3B Siemens AG, Mníchov, Nemecko 17. augusta 2011 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
RSA Keon Certificate Authority verzia 6.5 RSA The Security Division of EMC, 174 Midllesex Turnpike, Bedford MA 01 730 10. marca 2011 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
SPK 2.3 der Philips GmbH, OS STARCOS SPK2.3: Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159, D-81607 München, Germany
Čipová karta STARCOS Chip P8WE5032V0G: Philips Semiconductors Hamburg Unternehmensbereich 31. decembra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu v súvislosti s §13a Vyhlášky NBÚ 135/2009 Z.z. SSCD
PrivateServer, Version 3.0, FIPS BOX 10 Nevatim St., Petach Tikva, Israel 49561 31. decembra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
Safenet iKey 2032 FIPS
Hardware versions (A and 909-23002) and
909-25001 Firmware version 0.6
SafeNet, Inc. 31. decembra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
Cryptoflex 32K e-Gate Smart Card by Schlumberger Sema SchlumbergerSema 31. decembra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
D. Verifier-SVR/XAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 30. novembra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu A-SVA
D. Signer-SVR/XAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 30. novembra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
D. Signer/XAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 30. novembra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
ZEP- XML, verzia 3.0 TEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 1. októbra 2010 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
Qsign Automatic Services verzia 2.1 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 1. augusta 2010 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
Qsign Automatic Services verzia 2.0 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 1. augusta 2010 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
QSign verzia 3.2 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 1. augusta 2010 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
QSign verzia 3.1 Ardaco, a.s., Polianky 5 841 01 Bratislava 1. augusta 2010 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
D. Verifier-SVR/XAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. decembra 2009 skončenie doby platnosti certifikátu A-SVA
D. Signer-SVR/XAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. decembra 2009 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
nShield F3 Ultrasign PCI,
HW version nC4032P-300,
Firmware 2.12.6-3
nCipher Corporation Ltd 1. januára 2010 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
nShield F3 PCI,
HW version nC4032P-150,
Firmware 2.12.6-3
nCipher Corporation Ltd 1. januára 2010 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
nShield 500
Hardware version nC4033P-500
Firmware version 2.22.6 -3
nCipher Corporation Ltd., Jupiter House Station Road, Cambridge CBI 2JD, UK England 31. decembra 2009 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
D. Signer/XAdES verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. decembra 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
QSign Automatic Services, verzia 1.0 Ardaco, a.s., Slovinec 41 841 07 Bratislava NBÚ SR 11. októbra 2009 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCVA
QSign verzia 3.0 Ardaco, a.s., Slovinec 41 841 07 Bratislava NBÚ SR 11. októbra 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
ZEP- XML, verzia 2.0 TEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 31. marca 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
PrivateServer, Version 3.0, FIPS BOX 10 Nevatim St., Petach Tikva, Israel 49561 31. marca 2009 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
Čipová karta STARCOS SPK 3.0 Chip Philips Smart MX P5CT072 Semiconductors Hamburg GmbH. OS STARCOS 3.0 Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159, D-81607 München, Germany 31. marca 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
Safenet iKey 2032 FIPS
Hardware versions (A and 909-23002) and
909-25001 Firmware ver. 0.6
SafeNet, Inc. 31. marca 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
Čipová karta STARCOS SPK 2.3 Chip P8WE5032V0G: Philips Semiconductors Hamburg Unternehmensbereich der Philips GmbH, OS STARCOS SPK2.3: Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159, D-81607 München, Germany 31.I 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
Cryptoflex 32K e-Gate Smart Card by Schlumberger Sema Schlumberger Sema 1. januára 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
ZEP-Entelligence verzia 1.3 TEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 17. marca 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
Entrust Security Kernel, version 7.0 Entrust Worldwide Headquarters,USA 30. januára 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
QSign - Aplikácia pre ZEP, verzia 2.0 Infotrust a.s. Bratislava 23. februára 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
USB produkt „iKey 2032“
Hardware version A
Firmware version 0.6
SafeNet, Inc. 31. januára 2009 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
čipová karta Siemens HiPath Sicurity Smart Card 64KB, verzia CardOS 4.3B Chip SLE66CX642P Infineon Technologies AG, Mníchov, Nemecko OS CardOS 4.3B Siemens AG, Mníchov, Nemecko 6. decembra 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
čipová karta Siemens HiPath SIcurity Smart Card 32KB, verzia CardOS 4.3B Chip SLE66CX322P Infineon Technologies AG, Mníchov, Nemecko OS CardOS 4.3B Siemens AG, Mníchov, Nemecko 24. novembra 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
nCipher F3 PCI for NetHSM
Hardware version nC4032P-300N
Firmware 2.18.13-3
nCipher Corporation Ltd., Jupiter House Station Road, Cambridge CBI 2JD, UK England 16. novembra 2008 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
QSign verzia 1.37 Infotrust a.s. Bratislava, NBÚ Bratislava 11. novembra 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
HSM modul nShield F3 Ultrasign SCSI
Firmware 6.0
HW version nC4032W-400
nCipher Corporation Ltd 31. októbra 2008 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
HSM modul nShield F3 SCSI
Firmware 6.0
HW version nC4032W-150
nCipher Corporation Ltd 31. októbra 2008 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
HSM modul nShield F3 Ultrasign SCSI
HW version nC4032W-400
Firmware 2.18.13-3
nCipher Corporation Ltd., Jupiter House Station Road, Cambridge CBI 2JD, UK England 9. augusta 2008 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
HSM modul nShield F3 SCSI
HW version nC4032W-150
Firmware 2.18.13-3
nCipher Corporation Ltd., Jupiter House Station Road, Cambridge CBI 2JD, UK England 9. augusta 2008 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
D.Verifier-SVR/PDF verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. mája 2008 skončenie doby platnosti certifikátu A-SVA
D.Signer-SVR/PDF verzia 1.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. mája 2008 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
D.Verifier-SVR/XML, verzia 2.0.0.1 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. mája 2008 skončenie doby platnosti certifikátu A-SVA
D.Signer-SVR/XML, verzia 1.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. mája 2008 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
D. Signer/PDF verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. mája 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
D. Signer/XML version 1.0.0.5 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. mája 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
Entrust Cryptographic Kernel, verzia 6.0 Entrust Worldwide Headquarters,USA 16. mája 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
RSA Keon Certificate Authority, verzia 6.5 RSA Security 27. januára 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SW TWS
ZEP Sign Center, verzia 1.1 r2 Softip, a.s., Spojová 21 974 01 Banská Bystrica 1. januára 2008 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
D. Signer/PDF verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. decembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
D. Signer/XML version 1.0.0.5 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31. decembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
D.Verifier-SVR/PDF verzia 1.0.0.0 Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31. decembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu A-SVA
D.Signer-SVR/PDF verzia 1.0 Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31. decembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
D.Verifier-SVR/XML, verzia 2.0.0.1 Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31. decembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu A-SVA
D.Signer-SVR/XML, verzia 1.0 Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31. decembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu A-SCA
nShield F3 Ultrasing SCSI
HW version nC4032W-400
Firmware 2.12.6-3
nCipher Corporation Ltd 4. novembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
nShield F3 SCSI
HW version nC4032W-150
Firmware 2.12.6-3
nCipher Corporation Ltd 4. novembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
PrivateServer, Version 3.0, FIPS BOX 10 Nevatim St., Petach Tikva, Israel 49561 6. októbra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
nShield F3 Ultrasign PCI
HW version nC4032P-300
Firmware 2.12.6-3
nCipher Corporation Ltd 24. septembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
nShield F3 PCI
HW version nC4032P-150
Firmware 2.12.6-3
nCipher Corporation Ltd 24. septembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
Cryptoflex 32K e-Gate Smart Card by Schlumberger Sema Schlumberger Sema 8. septembra 2007 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
D.Verifier-SVR/XML, verzia 2.0 Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 30. júna 2007 skončenie doby platnosti certifikátu A- SVA
D.Signer-SVR/XML, verzia 1.0 Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 30. júna 2007 skončenie doby platnosti certifikátu A- SCA
HSM modul Luna CA3
Hardware verzie 1 a 2
Firmware verzia 3.97
Chrysalis-ITS, Inc., One Chrysalis Way, Ottawa, Ontario, Canada, K2G 6P9 (dnes Rainbow Technologies, 50 Technology Drive, Irvin, California 92618, USA) 30. júna 2007 skončenie doby platnosti certifikátu HSM
D. Signer/XML version 1.0.0.2 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 30. júna 2007 skončenie doby platnosti certifikátu SCA
ZEP-XML, verzia 1.0 TEMPEST, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 2. marca 2008 Doba platnosti certifikátu bola upravená v súlade so schválenými podpisovými politikami SCVA
Sign Tools, verzia 1.0 IBM Slovensko, spol. s.r.o., Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava 27. mája 2007 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
Čipová karta STARCOS SPK 2.3 Chip P8WE5032V0G: Philips Semiconductors Hamburg Unternehmen- sbereich der Philips GmbH, OS STARCOS SPK2.3: Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregenten- straße 159, D-81607 München, Germany 18. mája 2007 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
USB produkt „iKey 2032“
Hardware version A
Firmware version 0.6
Rainbow Technologies, 50 Technology Drive, Irvin, California 92618 31. januára 2007 skončenie doby platnosti certifikátu SSCD
AZEP Sign Center verzia 1.0 Softip, a.s. Spojová 21 974 01 Banská Bystrica 1. januára 2007 skončenie doby platnosti podpisovej politiky A-SCVA
ZEP Sign Center, verzia 1.1 Softip, a.s. Spojová 21, 974 01 Banská Bystrica 1. januára 2007 skončenie doby platnosti podpisovej politiky SCVA
ZEP-Entelligence verzia 1.2 TEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 1. januára 2007 skončenie doby platnosti podpisovej politiky - aplikáciu nahradila nová certifikovaná verzia 1.3 SCVA
ZEP-Entelligence verzia 1.1 TEMPEST, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 26. marca 2006 predčasne ukončená platnosť - aplikáciu nahradila nová certifikovaná verzia 1.2 SCVA
QSign (Aplikácia pre ZEP) ver.1.7 Infotrust a.s. Bratislava, NBÚ Bratislava 11. novembra 2005 predčasne ukončená platnosť - aplikáciu nahradila nová certifikovaná verzia 1.37 SCVA
D. Signer/XML version 1.0 Ditec, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 15. septembra 2005 predčasne ukončená platnosť - aplikáciu nahradila nová certifikovaná verzia 1.0.0.2 SCA
ZEP-TruePass, verzia 1.0 TEMPEST, s.r.o., Landererova 1, 811 09 Bratislava 30. apríla 2005 skončenie doby platnosti certifikátu SCVA
Použité skratky:
 
A- SCA – Signature Creation Application (automatic mode)
A- SVA – Signature Verification Application (automatic mode)
A- SCVA – Signature Creation & Verification Application (automatic mode)
HSM – Hardware Security Module
SCA – Signature Creation Application
SVA – Signature Verification Application
SCVA – Signature Creation & Verification Application
SSCD – Secure Signature Creation Device
QSCD – Qualified Signature Creation Device
SW TWS – Software for Trustworthy System