Produkty v procese certifikácie

V procese certifikácie sa nachádzajú nasledovné produkty.

Produkt, verzia

Výrobca

Druh produktu

 Poznámka

     

Použité skratky:

  • A- SCA – Signature Creation Application (automatic mode)
  • A- SVA – Signature Verification Application (automatic mode)
  • A- SCVA – Signature Creation & Verification Application (automatic mode)
  • SCA – Signature Creation Application
  • SVA – Signature Verification Application
  • SCVA – Signature Creation & Verification Application
  • QSCD – Qualified Signature Creation Device
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia