Certifikáty dôveryhodných služieb

Podľa aktuálne platnej legislatívy

Kontaktné informácie a podrobnosti o poskytovateľoch dôveryhodných služieb a ich dôveryhodných službách, ktorým bol udelený alebo odňatý kvalifikovaný štatút, sa od 1.7.2016 podľa čl. 22 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zverejňujú iba v dôveryhodnom zozname.

Obsah dôveryhodného zoznamu je možné prehľadávať aj pomocou nástrojov, ktorých zobrazenie je informatívne a nezáväzné:

Podľa legislatívy spred 1. júla 2016

Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA), Borská 6, 841 04 Bratislava

Registračné číslo: ACA-003/2004

Dátum udelenia akreditácie 15.06.2005

Certifikát verejného kľúča (DER): 27.07.2005 22.12.2009 22.06.2011

První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6 190 00 Praha 9

Registračné číslo: ACA-205/2006

Dátum udelenia akreditácie: 21.09.2006

Certifikát verejného kľúča (DER): 12.10.2006 30.07.2008 24.11.2009 05.11.2015

Certifikačná autorita CA Disig, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

Registračné číslo: ACA-307/2007

Dátum udelenia akreditácie: 26.07.2007

Certifikát verejného kľúča (DER): 09.10.2007 08.12.2009 20.11.2013 14.06.2016

Certifikačné autority, ktoré poskytujú akreditované certifikačné služby len vybraným orgánom štátnej správy

Certifikačná autorita SNCA, Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Registračné číslo: ACA-104/2005

Dátum udelenia akreditácie: 15.08.2006

Certifikát verejného kľúča (DER): 24.08.2006 27.04.2010

Certifikačná autorita Ministerstva obrany SR (CAMOSR), Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín

Registračné číslo: ACA-206/2006

Dátum udelenia akreditácie: 31.10.2006

Certifikát verejného kľúča (DER): 19.12.2006 09.12.2009

Poskytovatelia akreditovanej certifikačnej služby vydávania časových pečiatok

Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA), Borská 6, 841 04 Bratislava

Registračné číslo: ACA-003/2004

Dátum vydania certifikátu: 23.01.2009

První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6 190 00 Praha 9

Registračné číslo: ACA-205/2006

Dátum vydania certifikátu: 30.01.2009

Certifikačná autorita CA Disig, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

Registračné číslo: ACA-307/2007

Dátum vydania certifikátu: 30.01.2009

Poskytovatelia akreditovanej certifikačnej služby dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo zapečatených kvalifikovanou elektronickou pečaťou

Certifikačná autorita CA Disig, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

Registračné číslo: ACA-307/2007

Dátum vydania certifikátu: 27.04.2015

Zoznam poskytovateľov s ukončenou činnosťou

D. Trust certifikačná autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Registračné číslo: ACA-002/2004

Dátum odňatia akreditácie: 12.10.2006

Svoju činnosť ukončila na základe vlastnej žiadosti a po dohode s úradom. Služby pre klientov DTCA poskytuje ACA První certifikační autorita, a.s.

CA EVPÚ, Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica

Registračné číslo: ACA-001/2004

Dátum odňatia akreditácie: 01.10.2009

Svoju činnosť ukončila na základe vlastnej žiadosti a po dohode s úradom. Služby pre klientov CA EVPÚ poskytuje ACA První certifikační autorita, a.s.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia