Dôveryhodná infraštruktúra

Podľa čl. 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 členské štáty môžu vyžadovať, aby orgán dohľadu zriadil, udržiaval a aktualizoval dôveryhodnú infraštruktúru v súlade s podmienkami podľa vnútroštátneho práva.

Zoznamy zverejnené Komisiou, napr. zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí SSCD a QSCD.

Dva typy QSCD (20.01.2020, pdf, 723kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia