Neplatné podpisové politiky

Podpisy a pečate

Podpisová politika pre dokumenty elektronicky podpísané alebo zapečatené pre štátne orgány.
Zobrazenie DER v XML, Zobrazenie DER v TXT

Platnosť podpisovej politiky od 3. decembra 2013 do 3. decembra 2017
OID: 1.3.158.36061701.1.2.1

Podpisová politika v ASN.1 DER formáte: 20131203000000zsignaturepolicy.der

Hash celého súboru vo formáte DER pre XML typ podpisu

SHA512
F67A64EF348D9ABB0EE97902E57DF12FD24BA3BC6D70BFE4F4B745CDBCB5019
91C94320F11BD350C4B3FBAB591EE4C78044397816A3F5908C93BA23C0EBEC7A7

SHA256
F827B86D71790C63C647ADC37BABFB96B174B85AAC6818EB41357987B82CD637

Hash podpisovej politiky v DER formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
0577DC958E68ECF855715E8B052BE6CCE19A88A99AD6025A33F88AD5BC1C0355

Podpisy a certifikáty bez SHA-1

Podpisová politika pre dokumenty podpísané ZEP v orgánoch štátnej správy.
policyQES.xer.xml, policyQes.asn1.txt, policyQES.der

Platnosť podpisovej politiky od 23. augusta 2010 do 31. januára 2014
OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.12

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
E15E24F41D6CD38E1F8F81C31CC2737D15B7C1C0

SHA256
4BA97C6E5E244C23D129BF71179FF93A7921D9231C38F6B0DF6E8A5FBDE10DDA

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
7A4C03779BD2C51BCCBD73668A3C30110D7451D9222B4732681866EAEF961E65

QES – Ministersvo obrany SR

ZEP v súlade s legislatívou SR určený pre potreby MO SR.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 1. decembra 2010 do 31. januára 2014

OID: 1.3.158.30845572.1.7.1.1

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
36B7EF5062385DB6005E4F174BF3C16E4CBF54D2
SHA256
30E340A9EE3E1F72FE536981D2228309C73AFD63E1031BEA3FAB236E15B6481E

 

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
04032B8B7E99DBEB043579D69456562975C9F6AC2619ECAB087375E9721DC0CC

 

Podpisy a certifikáty bez SHA-1

Podpisová politika pre dokumenty podpísané QES v orgánoch štátnej správy.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 23. augusta 2010 do 31. januára 2014

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.12

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
E15E24F41D6CD38E1F8F81C31CC2737D15B7C1C0
SHA256
4BA97C6E5E244C23D129BF71179FF93A7921D9231C38F6B0DF6E8A5FBDE10DDA

 

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
7A4C03779BD2C51BCCBD73668A3C30110D7451D9222B4732681866EAEF961E65

 

QES – Ministerstvo obrany SR

QES v súlade s legislatívou SR určený pre potreby MO SR.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 1. decembra 2010 do 31. januára 2014

OID: 1.3.158.30845572.1.7.1.1

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
36B7EF5062385DB6005E4F174BF3C16E4CBF54D2
SHA256
30E340A9EE3E1F72FE536981D2228309C73AFD63E1031BEA3FAB236E15B6481E

 

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
04032B8B7E99DBEB043579D69456562975C9F6AC2619ECAB087375E9721DC0CC

 

QES – podľa zmeny 32/2010 Z. z. (so SHA-1)

Kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 1. februára 2010 do 31. decembra 2010

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.11.1

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
050BE95FF12C51EDD51BB0365BA1D6FE5F70F492
SHA256
3F1936FD01C4CC80D70DE5A85F5A8462D603A31A3403746E8E3B3A362FEF5D1D

 

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
26F3CED1476EA00A0BA77BE0C2851EF8F1DDD127863209944B64BEEF0BE7420A

 

QES

Kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 10. decembra 2009 do 31. decembra 2010

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.11

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
21A7F50C3AF8DD3BB8866CD25B021B513CC7964A
SHA256
B70CBF2966E8241ED40E31EB0A3B78871CDBE9E69246C4BCFAAC389929431FF6

 

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
50647C30A45D3904FAB8FA296B6460E781D3D5CD

 

QES – Ministerstvo obrany SR

Kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 18. februára 2010 do 31. decembra 2010

OID: 1.3.158.30845572.1.7.1

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
0CFE623F59FA67357CE3A6F2FDE5EACCB582EBF6
SHA256
1D62773D626D90A1AD272BD5E85C8880870E1B10D6B06AEFDF6AC84AB2BC1A67

 

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
568B527BBA215075024AC8B9519E923E7CD2B4B9BB0FA8AA41CEBCBD83B221D7

 

QES

Kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.10

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
47599765A2FB493557750039788E6714AE0BFDC3
RIPEMD160
A8493AAAA093CD0EBEF93FF63A662D3F51FB2BB5

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
0BF8C3E32ECBE6F92E7BD0261DF4E5C4C50E89E2

 

QES

Kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 1. decembra 2007 do 1. januára 2009

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.8.1

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
2F8E9A3ED9EB8E63A4DA0E80BB1B14AD694D0A1F
RIPEMD160
900EE7F1080B25B14616DDB927669F176FBB85DB

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
C3303BC8CE3D7822F7DD76708BFC4C4588F6A9DD

 

QES

Kvalifikovaný elektronický podpis v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
(policyQES.xer.xml), (policyQes.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 20. marca 2006 do 1. januára 2008
OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.8

policyQES.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
6F41FC02420594E38936E8BA4388849D8A1A4D1D
RIPEMD160
AC504AA96A00C10DBD8F8EBE45B3D625FB3D054E

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
E8D323712978DD0D05D052E041A0A68C21F6AC50

Nasledujúce podpisové politiky ES, ES-T, ES-C, ES-A a ES-T-UTF8 boli platné do 31. decembra 2006. Z tohto dôvodu úrad vydal “Usmernenie k posúdeniu certifikovaných SW aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (pečať), používajúce podpisové politiky platné do 31.12.2006” (pdf, 84 kB).

ES

Podpisová politika pre kvalifikovaný elektronický podpis. Schválená úradom v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
(policyEs.xer.xml), (policyEs.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 14. augusta 2005 do 1. januára 2007

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.4

policyEs.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
59266890E6F9BA34895B2C437959AC3DE8ACF04D
RIPEMD160
1F9E1D0B978120E1F8172F229B09B300036BBDE1

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
458F0B244816B5A333B1DF5C033FF161F12DFB1B

 

ES-T

Podpisová politika pre kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou. Schválená úradom v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
(policyEsT.xer.xml), (policyEsT.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 14. augusta 2005 do 1. januára 2007

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.3

policyEsT.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
04C8F3AEA6E58443AC809559CDF649492A082406
RIPEMD160
AF9DC1B672C8075F392C239B5224D6ED165136D8

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
724113CA8043BFC394DD2E86E6B707CF1DBA869E

 

ES-C

Podpisová politika pre kvalifikovaný elektronický podpis s úplnou informáciou na overenie. Schválená úradom v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
(policyEsC.xer.xml), (policyEsC.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 14. augusta 2005 do 1. januára 2007

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.2

policyEsC.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
55BD99952E41B1C992D0BC8C45C1C7CA4F0DE39B
RIPEMD160
E62C2A670794DE519A4FBB84736CD1BDB56336A1

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
2228A09B8150E451C6EC3DFF830BC19DB1CE52F3

 

ES-A

Podpisová politika pre kvalifikovaný elektronický podpis archívny. Schválená úradom v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
(policyEsA.xer.xml), (policyEsA.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 14. augusta 2005 do 1. januára 2007

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.1

policyEsA.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
90AE5B9E1BFC94CEF27613C7CCC61C3F99D4296C
RIPEMD160
85A72B46DEF4A1CDAC32938931D76E96DBD2BC67

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
8D1125A6B2E0544F82C01961F2F7A4D57742E1DC

 

ES-T-UTF8

Podpisová politika pre kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou textových údajov v ASCII a UTF8 kódovaní. Schválená úradom v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
(policyEsTUtf8.xer.xml), (policyEsTUtf8.asn1.txt)

Platnosť podpisovej politiky od 14. augusta 2005 do 1. januára 2007

OID: 1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.5

policyEsTUtf8.der

Hash celého súboru vo formáte der pre XML typ podpisu

SHA1
2FEFB6D76073381EC5B20EEC02C88C582C1D2E30
RIPEMD160
5A58D2C3ED377650039249F6866168F6D4EA6BFA

Hash podpisovej politiky v der formáte pre CMS typ podpisu

SHA1
0A0712141E8D29F1B28E95B3BB828349237F1035

Textové podpisové politiky, schválené pre SW aplikácie certifikované do 30. augusta 2005

Úrad certifikoval do obdobia schválenia podpisových politík pre QES, SW aplikácie pre tvorbu a overovanie QES. Tieto aplikácie používajú podpisové politiky v písomnej forme a teda nie v DER, resp. XML kódovaní.

Elektronický podpis vyhotovený uvedenými aplikáciami, v čase platnosti použitej podpisovej politiky, pri splnení všetkých podmienok uvedených v certifikáte bezpečného produktu pre QES, je považovaný za kvalifikovaný elektronický podpis, v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.

Vzhľadom na reálny stav v oblasti SW aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis, najmä v časti práce s podpisovou politikou, bolo potrebné zadefinovať pre tieto SW aplikácie jednotné prechodné obdobie.

Platnosť certifikátov vyššie uvedených SW aplikácií a zároveň aj používaných podpisových politík sa stanovila do 30. júna 2007, ak pôvodný certifikát, alebo rozhodnutie NBÚ neudáva skorší dátum.

Predmetné podpisové politiky vrátane softvérových aplikácií pre tvorbu a overovanie QES, ktoré podpisové politiky používajú, sú uvedené v tabuľke.

Por.č.

Podpisová politika (PP)

Platnosť PP do

Aplikácia využívajúca uvedenú PP

Platnosť certifikátu SW aplikácie do

1

common_sp-v1_0. pdf
(http://uri.dtca.sk/signature_policies/common/v1.0)
OID:1.3.6.1.4.1.19725.3.1.1
HASH (SHA1): F459F2360D10B7CE615484A3CA5EECE591C993C4

15.9.2005

D. Signer/XML verzia 1.0

15. 9. 2005

2

20050103_ZEP-XML v1.0_Podpisova politika.pdf
(http://www.tempest.sk/ZEP/ZEP-XML.html)
OID:1.3.6.1.4.1.17821.2.1
HASH (SHA1): E5E5E548F4172F449C64649E087E8CBF35A9F928

30.6.2007

ZEP-XML, verzia 1.0

30.6.2007

3

sig_policy_podpis_104A.doc
(Podpisová politika je na požiadanie dostupná u výrobcu.)
OID:1.3.158.31337147.0.0.0.1.2.1
HASH (SHA1): 0336451CE0C45D7AE0DBBDFC7AF58B7594AF4992

27.5.2007

SignTools, verzia 1.0

27.5.2007

4

common_sp-v2_0. pdf
(http://uri.dtca.sk/signature_policies/common/v2.0)
OID:1.3.6.1.4.1.19725.3.1.2
HASH (SHA1): BFB8DF23236C582F6A097D1725606677C87C6891

30.6.2007

D. Signer/XML verzia 1.0.0.2

D. Signer-SVR/XML, verzia 1.0

D.Verifier-SVR/XML, verzia 2.0

30.6.2007

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia