Podpisové politiky

Rámec používania podpisových politík a základnú množinu podpisových politík, ktorá sa v prípade potreby môže rozšíriť o ďalšie podpisové politiky pre kvalifikovaný elektronický podpis (pečať) sa popisuje v dokumente Formáty podpisových politík (pdf, 772 kB).

Podpisy a pečate

Podpisová politika pre elektronický podpis/pečať, voliteľná elektronická časová pečiatka nad OCSP, podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
Zobrazenie DER v XML, Zobrazenie DER v TXT

Platnosť podpisovej politiky je od 2. októbra 2016 do 2. októbra 2021
OID: 1.3.158.36061701.1.2.2

Podpisová politika v ASN.1 DER formáte: 20161002000000zsignaturepolicy.der

Hash celého súboru vo formáte DER pre XML typ podpisu

SHA512
E6E9F6701F377DA96649CE18210414209ACFE4FBD0BE544725A60E9D72FD1EC1
7091C752B7137BEE94418377ABF2989AFE495180780D84C180B0C83A4C132404

SHA256
C876D4CA4A875295C838244A40B422CC9ECA3BB397E0E0E6CB8D6242F37F8A9F

Hash podpisovej politiky v DER formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
1A5A86D067512E00DB45FCD8DFB9A0574749D1D1F2A7189ED9F2DFE6ADE82DBD

Schválené podpisové politiky

policyAll-xml-txt.zip

policyAll_der.zip

SHA256 z policyall_der.zip
A5FD12917BD97741494850189F9D141948DA6CFF17B411FB4621EEF0920E69ED

SHA512 z policyall_der.zip
5FFFEF9AEA4B4A52FAEB32314B7DDEA6AAE1E72E50897D02E694395FAFBE9752
F9A74FDCB42349012AB95B4E27DD3C9AF4610F57585AE4FE22416DF1D507DA1A

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia