Podpisové politiky

Podľa § 11 písm. m) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z., NBÚ vydáva, spravuje a zverejňuje podpisové politiky, ktoré obsahujú najmä zoznam algoritmov a ich minimálne parametre pre elektronický podpis od úrovne bezpečnosti zdokonalený elektronický podpis a pre elektronickú pečať od úrovne bezpečnosti zdokonalená elektronická pečať, ktoré sa od ich zverejnenia úradom musia dodržiavať v styku s orgánmi verejnej moci. Postup a formát zverejňovania špecifikuje dokument Formáty podpisových politík (pdf, 772 kB).

Uvádzanie podpisovej politiky sa neodporúča v podpísanom atribúte/elemente podpisovej politiky podpisu od zrušenia zákona č. 215/2002 Z. z. zákonom č. 272/2016 Z. z.

Podpisy a pečate

Zdokonalený elektronický podpis alebo pečať podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
Zobrazenie DER v XML, Zobrazenie DER v TXT

Platnosť podpisovej politiky je od 30. marca 2021 do 31. decembra 2025
OID: 1.3.158.36061701.1.2.3

Podpisová politika v ASN.1 DER formáte: 20210330000000zsignaturepolicy.der

Hash celého súboru vo formáte DER pre XML typ podpisu

SHA512
4D722225A4AFCB8620AD47877B3DDB8AAA7CA622BECA3B6A7AF9C9274955824 BC9195ED7E19DC8E962B1F38116DE6265A94F011C5E14B1C5124682710D3BCB97

SHA256
5E6316F0DC9D69AE69A3D82852216F057798771A597D6B2E85B2D86BB875782B

Hash podpisovej politiky v DER formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
5AAB8A2AC3455D78E7938A587FA83AAA7637E7E45F648B2DF95B5E2ADE594FF8

 

Podpisy a pečate

Podpisová politika pre elektronický podpis/pečať, voliteľná elektronická časová pečiatka nad OCSP, podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
Zobrazenie DER v XML, Zobrazenie DER v TXT

Platnosť podpisovej politiky je od 2. októbra 2016 do 2. októbra 2021
OID: 1.3.158.36061701.1.2.2

Podpisová politika v ASN.1 DER formáte: 20161002000000zsignaturepolicy.der

Hash celého súboru vo formáte DER pre XML typ podpisu

SHA512
E6E9F6701F377DA96649CE18210414209ACFE4FBD0BE544725A60E9D72FD1EC1
7091C752B7137BEE94418377ABF2989AFE495180780D84C180B0C83A4C132404

SHA256
C876D4CA4A875295C838244A40B422CC9ECA3BB397E0E0E6CB8D6242F37F8A9F

Hash podpisovej politiky v DER formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
1A5A86D067512E00DB45FCD8DFB9A0574749D1D1F2A7189ED9F2DFE6ADE82DBD

 

Schválené podpisové politiky

policyAll-xml-txt.zip

policyAll_der.zip

SHA256 z policyall_der.zip
A25FE36F1E841A309A29115695FF137C19165C18C72C09B15374F6459D9589B9

SHA512 z policyall_der.zip
BF1F1C91DB93654D042819E4209567114144A7099A131362C3E7C001DF9A7260C 7803C7CC5361192E18F8F515DFCF79510C03AA67A6AE1BEDFEDF49FE8A89565

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia