Podpisové politiky

Rámec používania podpisových politík a základnú množinu podpisových politík, ktorá sa v prípade potreby môže rozšíriť o ďalšie podpisové politiky pre kvalifikovaný elektronický podpis (pečať) sa popisuje v dokumente Formáty podpisových politík (pdf, 772 kB).

Podpisy a pečate

Zdokonalený elektronický podpis alebo pečať podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
Zobrazenie DER v XML, Zobrazenie DER v TXT

Platnosť podpisovej politiky je od 30. marca 2021 do 31. decembra 2025
OID: 1.3.158.36061701.1.2.3

Podpisová politika v ASN.1 DER formáte: 20210330000000zsignaturepolicy.der

Hash celého súboru vo formáte DER pre XML typ podpisu

SHA512
436AFF3EF851F2FC2B64C543DF7ED91A449227FA7858D47185F48925A097B418
A202F39B94D112D3A97E951F737A4EC8976EFD0782B8A28C399E93026E93EE83

SHA256
4ADBC235F7B84E5BE253A9A0788B04FF12331FBA077615C223A29CB3ABB0DFC1

Hash podpisovej politiky v DER formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
5AAB8A2AC3455D78E7938A587FA83AAA7637E7E45F648B2DF95B5E2ADE594FF8

Podpisy a pečate

Podpisová politika pre elektronický podpis/pečať, voliteľná elektronická časová pečiatka nad OCSP, podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
Zobrazenie DER v XML, Zobrazenie DER v TXT

Platnosť podpisovej politiky je od 2. októbra 2016 do 2. októbra 2021
OID: 1.3.158.36061701.1.2.2

Podpisová politika v ASN.1 DER formáte: 20161002000000zsignaturepolicy.der

Hash celého súboru vo formáte DER pre XML typ podpisu

SHA512
E6E9F6701F377DA96649CE18210414209ACFE4FBD0BE544725A60E9D72FD1EC1
7091C752B7137BEE94418377ABF2989AFE495180780D84C180B0C83A4C132404

SHA256
C876D4CA4A875295C838244A40B422CC9ECA3BB397E0E0E6CB8D6242F37F8A9F

Hash podpisovej politiky v DER formáte pre CMS typ podpisu

SHA256
1A5A86D067512E00DB45FCD8DFB9A0574749D1D1F2A7189ED9F2DFE6ADE82DBD

Schválené podpisové politiky

policyAll-xml-txt.zip

policyAll_der.zip

SHA256 z policyall_der.zip
5DF26CA30104A62527DCCB3D54622C001951FDC03CA54B811CA0553DB0135E84

SHA512 z policyall_der.zip
ECE0B4BCB0855EE4BE088E02B143EE673C96DFD89661B95BDECA5809D0AE3C1B
F7E40EA9314F9CB44497C84E0B8BB7D64A626307956C32D1A707997B240C2A07

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia