Dôveryhodné zoznamy

Dôveryhodný zoznam obsahuje informácie o poskytovateľoch kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktorí sú pod dohľadom Slovenskej republiky a informácie o kvalifikovaných dôveryhodných službách, ktoré títo poskytovatelia poskytujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách.

Dôveryhodný zoznam podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1505

V strojovo spracovateľnej forme

http://ep.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml
http://tl.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml
https://tl.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml

V tvare pečate z “tsl.xml” formy vo formáte CMS zdokonalenej elektronickej pečate

http://ep.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml.p7s
http://tl.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml.p7s
https://tl.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml.p7s

Dokumentácia XML rozšírení dôveryhodného zoznamu

Dokumentácia TL X.509 XML schémy pre dôveryhodný zoznam (pdf, 497kB)

Dôveryhodné zverejňovanie dokumentov úradu

Pre umožnenie automatizovaného overenia aktuálnosti zverejnených dokumentov úradu, zabezpečeným spôsobom, úrad zverejňuje spolu s dokumentom aj kvalifikovanú elektronickú pečať dokumentu, pečať je zverejnená na rovnakej webovej adrese a s rovnakým názvom súboru, pričom k názvu dokumentu je pripojený reťazec “.p7s”. Pečať z dokumentu je vo formáte CMS AdES podľa prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1506. Na webovom sídle úradu sa informácia o zverejnení pečate z daného dokumentu nemusí uvádzať, aj keď je pečať pre automatizované spracovanie zverejnená a dostupná.

Príklad dokumentu a jeho pečate:

“http://www.web.eu/cesta/zoznam-opravneni.pdf

“http://www.web.eu/cesta/zoznam-opravneni.pdf.p7s

 

Dôveryhodné zverejňovanie podpisových politík

Pre možnosť najjednoduchšieho overenia platnosti schválených podpisových politík, a pre možnosť automatického „strojového“ rozhodnutia, či je konkrétna podpisová politika schválená úradom, sa zvolil aj spôsob dôveryhodného zverejňovania – Dôveryhodný zoznam podpisových politík a dôveryhodných certifikátov, vo formáte integritného elektronického podpisu (pečate). Takýto spôsob v minimálnej miere zaťažuje používateľov kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate.

Dôveryhodný zoznam podpisových politík a dôveryhodných certifikátov

Vo formáte interného CMS podpisu TXT dokumentu, definovaného v tejto kapitole, s rozšírením súboru (*.p7m)

TrustedList.p7m
TrustedList.p7m
TrustedList.p7m

Vo formáte interného CMS podpisu TXT dokumentu, definovaného v kapitole 4.7 v ISO 14533-4, s rozšírením súboru (*.p7m)

preservation-integrity-list.p7m
preservation-integrity-list.p7m
preservation-integrity-list.p7m

Uložený vo formáte .zep

TrustedList.zep
TrustedList.zep
TrustedList.zep

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia