Aplikácia QES

Aplikácia je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách určená na vyhotovenie 8 kategórií kvalifikovaného elektronického podpisu, pečate (QES), 3 kategórií kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky (QTS), doplnenie QTS do QES, prezeranie a validáciu podpisových kontajnerov ASiC a viacnásobné podpísanie a validáciu PDF. Návod pre podpisovanie v aplikácii QES nájdete TU.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia