Návody

Na tejto podstránke môžete nájsť návody pre podpisovanie v aplikácii QES. Pre umožnenie podpísania z web prehliadača, napr. v agende previerok a bezpečnostných zamestnancov, sú potrebné nasledovné kroky:

Nevyhnutné podmienky pre podpisovanie v aplikácii QES:

Podpisovateľ musí mať pred spustením aplikácie QES v systéme Windows nainštalovanú čítačku čipovej karty, ovládače pre čipovú kartu (Windows alebo PKCS#11) a musí mať do čítačky vloženú čipovú kartu, napr. občiansky preukaz s čipom. V karte musí mať vydaný kvalifikovaný certifikát. Do občianskeho preukazu s čipom (eID) môže osoba požiadať aj o vydanie kvalifikovaného certifikátu, alebo požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu cez eID aplikáciu MV SR.

Ak web stránka v lokálnej web aplikácii (Firefox, Edge …) podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom aplikácie QES, podpisovateľ musí vo Windows spustiť aplikáciu QES a z nej ju spustiť vo web móde tlačidlom “Podpisuj z webu” / “Run Web Signer”, pred samotným podpísaním z web prehliadača.

Ak bude podpisovateľ často podpisovať z web prehliadača, aplikácia QES sa môže spúšťať vo web móde pri štarte Windows, čo v aplikácii QES nastavíte kliknutím na nastavenia (koliesko v pravom hornom rohu) a v tab “Web Signer” zaškrtne “Spusti Web Signer pri spustení Windows”. Aplikácia QES sa spustí v režime lokálny http server na adrese http: //127.0.0.1:8080 a vybavuje požiadavky na podpísanie a validáciu z web stránky z lokálneho web prehliadača, napr. aplikácie Firefox, Edge …

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia