Oznamy

Podpis/pečať veľkého počtu dokumentov v PDF formáte

V súvislosti s legislatívou platnou v krajinách Európskej únie zverejňujeme Informáciu o postupe vydávania diplomov a iných dokumentov aj v elektronickej podobe (26.07.2021, pdf, 773kb).

Úlohou informatívneho materiálu je zabezpečiť jednotný postup pri vydávaní diplomov a iných dokumentov v elektronickej podobe, podpísaných alebo zapečatených v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.


Podpis dokumentu s eID

Na elektronickú komunikáciu s orgánom verejnej moci, ale aj komunikáciu napr. s bankou, poisťovňou, s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, atď., je možné použiť občiansky preukaz s čipom (eID), prostredníctvom ktorého podpíšete elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podmienkou je, aby ste požiadali o bezplatné vydanie kvalifikovaného certifikátu na eID.
Na podpísanie elektronického dokumentu môžete použiť  eID napríklad v bezplatnej aplikácii QES (návod).

Národný bezpečnostný úrad k problematike vydal aj odborné stanovisko (03.07.2020, pdf, 489kb)

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia