Oznamy

Požiadanie o kvalifikovaný certifikát

Ak v „Doklade o pobyte cudzinca“ nemáte vydaný kvalifikovaný certifikát a neumožňuje Vám aplikácia eID klient jeho vydanie, môžete požiadať o vydanie nového „Dokladu o pobyte cudzinca“ a pri podávaní žiadosti požiadať o možnosť vydať kvalifikovaný certifikát do tohto dokladu. Ak požadujete v kvalifikovanom certifikáte iné údaje ako sú v kvalifikovanom certifikáte v eID alebo v „Doklade o pobyte cudzinca“, tak o vydanie kvalifikovaného certifikátu na iný čip (QSCD kartu) môžete požiadať u vydavateľa kvalifikovaného certifikátu, ktorého si vyberiete zo zoznamu kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vedených v dôveryhodnom zozname, ktorého obsah je možné prezerať aj cez nástroj zverejnený na webovom sídle Európskej komisie.

V prípade služby vydavateľa kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis sa služba označuje položkou „QCert for ESig“ u poskytovateľa dôveryhodných služieb.


Informovanie o dôležitých udalostiach z oblasti kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Úrad ako orgán dohľadu, informuje o dôležitých udalostiach z oblasti kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytovateľov prostredníctvom e-mailových adries, ktoré uviedli v zozname kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vedenom v dôveryhodnom zozname zverejňovanom úradom.

Ak prejavia záujem o zasielanie informácií aj výrobcovia aplikácií používaných v spojitosti s kvalifikovanými dôveryhodnými službami, žiadosť zasielajú na podatelna@nbu.gov.sk a do subjektu uvedú aj „Pre SRD OBPl …“


Podpis/pečať veľkého počtu dokumentov v PDF formáte

V súvislosti s legislatívou platnou v krajinách Európskej únie zverejňujeme Informáciu o postupe vydávania diplomov a iných dokumentov aj v elektronickej podobe (26.07.2021, pdf, 773kb).

Úlohou informatívneho materiálu je zabezpečiť jednotný postup pri vydávaní diplomov a iných dokumentov v elektronickej podobe, podpísaných alebo zapečatených v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.


Podpis dokumentu s eID

Na elektronickú komunikáciu s orgánom verejnej moci, ale aj komunikáciu napr. s bankou, poisťovňou, s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, atď., je možné použiť občiansky preukaz s čipom (eID), prostredníctvom ktorého podpíšete elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podmienkou je, aby ste požiadali o bezplatné vydanie kvalifikovaného certifikátu na eID.
Na podpísanie elektronického dokumentu môžete použiť  eID napríklad v bezplatnej aplikácii QES (návod).

Národný bezpečnostný úrad k problematike vydal aj odborné stanovisko (03.07.2020, pdf, 489kb)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia