e-podateľne s osvedčením o zhode

TrustPort ePodateľňa version 2.0

Výrobca: AEC Bratislava, s.r.o. Pribinova 25 819 02 Bratislava

Platnosť osvedčenia: bez obmedzenia

Charakteristika: elektronická podateľňa

NBÚ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti AEC Bratislava s.r.o., Pribinova 25, 819 02 Bratislava zo dňa 12. augusta 2004 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „TrustPort ePodateľňa“, version 2.0 vydal dňa 31. augusta 2004 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „TrustPort ePodateľňa”, version 2.0 môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 542/2002 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

Elektronická podatelna verzia 3.0

Výrobca: PVT, a.s. Kovanecká 30/2124 190 00 Praha 9 – Libeň, Česká republika

Platnosť osvedčenia: bez obmedzenia

Charakteristika: elektronická podateľňa

NBÚ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 – Libeň, Česká republika zo dňa 10. augusta 2004 o certifikáciu produktu pre elektronický podpis „Elektronická podateľna verzia 3.0“, vydal dňa 07. februára 2005 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „Elektronická podateľna verzia 3.0”, môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 542/2002 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

Fabasoft eSP, verzia 6.1

Výrobca: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, A-4020, Linz, Rakúsko

Platnosť osvedčenia: bez obmedzenia

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

NBÚ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti Fabasoft Slovakia s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava zo dňa 14. marca 2006 o posúdenie súladu elektronickej podateľne „Fabasoft eSP, verzia 6.1“ vydal dňa 15. novembra 2006 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „Fabasoft eSP, verzia 6.1“ môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 542/2002 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

Na podpisovanie elektronických dokumentov zaručeným elektronickým podpisom a overovanie elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom v tejto verzii je integrovaný NBÚ certifikovaný produkt QSign Automatic Services verzia 1.0.

GINIS® POD, verzia 3.xx

Výrobca: GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, Česká republika

Platnosť osvedčenia: bez obmedzenia

Charakteristika: elektronická podateľňa

NBÚ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, Česká republika zo dňa 30. augusta 2006 o posúdenie súladu elektronickej podateľne „GINIS® POD, verzia 3.xx“, vydal dňa 12. februára 2007 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „GINIS® POD, verzia 3.xx“, môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 542/2002 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

ePO QSign verzia 2.0

Výrobca: Ardaco a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava

Platnosť osvedčenia: bez obmedzenia

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

NBÚ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava zo dňa 16. júla 2007o posúdenie súladu elektronickej podateľne ePO QSign verzia 2.0 vydal dňa 20. augusta 2007 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „ePO QSign verzia 2.0 môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 542/2002 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

Na podpisovanie elektronických dokumentov zaručeným elektronickým podpisom a overovanie elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom v tejto verzii je integrovaný NBÚ certifikovaný produkt QSign Automatic Services v certifikovanej verzii alebo Národným bezpečnostným úradom certifikované moduly, ktoré spĺňajú výrobcom definované rozhranie web služby.

D.Reg verzia 3.0

Výrobca: Ditec a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Platnosť osvedčenia: bez obmedzenia

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

NBÚ v zmysle § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zo dňa 12. novembra 2008 o posúdenie súladu elektronickej podateľne D.Reg verzia 3.0 vydal dňa 15. decembra 2008 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „D.Reg verzia 3.0“ môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 542/2002 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

Na podpisovanie elektronických dokumentov zaručeným elektronickým podpisom a overovanie elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom v tejto verzii je integrovaný NBÚ certifikovaný produkt D.Signer-SVR/XAdES a D.Verifier-SVR/XAdES v certifikovanej verzii alebo Národným bezpečnostným úradom certifikované moduly, ktoré spĺňajú výrobcom definované rozhranie web služby.

D.Reg verzia 4.0

Výrobca: DITEC a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava

Platnosť osvedčenia do: 29. mája 2019

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

NBÚ v zmysle § 24 ods. 11 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zo dňa 16. apríla 2014 o posúdenie súladu elektronickej podateľne D.Reg verzia 4.0 vydal dňa 30. mája 2014 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „D.Reg verzia4.0“ môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

ePodateľňa verzia 2.3.8.

Výrobca: InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava

Platnosť osvedčenia do: 6. októbra 2020

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

NBÚ v zmysle § 24 ods. 11 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti InterWay, a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava zo dňa 25. augusta 2015 o posúdenie súladu elektronickej podateľne „ePodateľňa verzia 2.3.8.“ vydal 7. októbra 2015 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „ePodateľňa verzia 2.3.8.“ môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

D.Reg verzia 5.0

Výrobca: DITEC a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava

Platnosť osvedčenia do: 1. augusta 2021

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre kvalifikovaný elektronický podpis

NBÚ v zmysle § 24 ods. 11 zákona NR SR č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a na základe prijatia žiadosti spoločnosti Ditec, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava zo dňa 16. júna 2016 o posúdenie súladu elektronickej podateľne D.Reg verzia 5.0 vydal dňa 2. augusta 2016 Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi.

Produkt „D.Reg verzia4.0“ môže byť použitý ako elektronická podateľňa v zmysle § 6 vyhlášky NBÚ č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku pri dodržaní obmedzení a podmienok použitia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia.

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia