e-podateľne s ukončenou platnosťou osvedčenia

Disig eRegistry verzia 2.0

Výrobca: Disig, a.s., Záhradnícka 151 821 08 Bratislava

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

Skončenie doby platnosti osvedčenia: 15. apríla 2018

QSign eRegistry verzia 3.0

Výrobca: Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

Skončenie doby platnosti osvedčenia: 30. novembra 2014

gPod verzia 1.0

Výrobca: Gratex International, a.s. Plynárenská 7/b 821 09 Bratislava

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

Skončenie doby platnosti osvedčenia: 31. januára 2015

QSign Registry verzia 5.0

Výrobca: Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava

Charakteristika: elektronická podateľňa s integrovaným certifikovaným produktom pre ZEP

Platnosť osvedčenia do: 18.marca 2018

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia