Samohodnotenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti

Vážený prevádzkovateľ základnej služby (PZS),

tento návod je určený k formuláru na samohodnotenie v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“).

Formulár na samohodnotenie je určený pre tých poskytovateľov základných služieb, ktorí:

  1. majú v období od 1. augusta 2021 do 31. decembra 2023 povinnosť auditu podľa zákona č. 69/2018 Z. z.,
  2. majú len informačné systémy kategórie I. a II. podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška č. 362/2018 Z. z.“) a
  3. majú určeného manažéra kybernetickej bezpečnosti.

Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti

Návod na vyplnenie formuláru Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti

Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti Formulár pre dodatočné informačné systémy

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia