Samohodnotenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad pripravil zjednodušený spôsob overenia miery implementácie požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti. Tento krok prišiel v reakcii na jeho novelu účinnú  od 1. augusta 2021. Mieru implementácie požiadaviek tohto zákona je možné overiť aj prostredníctvom tzv. samohodnotenia.

Pripravené samohodnotenie plnohodnotne nahrádza potrebu auditu kybernetickej bezpečnosti, pričom môže byť použité iba prevádzkovateľmi základných služieb, ktorí nemajú identifikovanú III. kategóriu informačných systémov.

Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti

Návod na vyplnenie formuláru Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti

Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti Formulár pre dodatočné informačné systémy

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia