Certifikácia audítora kybernetickej bezpečnosti

Audítori kybernetickej bezpečnosti sú certifikovaní v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti   (28.04.2023, pdf, 1248 kB), ktorá je záväzná pre všetky akreditované orgány posudzovania zhody, a to v súlade s STN EN ISO/IEC 17024:2013 Posudzovanie zhody – Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb.  

Zoznam certifikačných orgánov:

Podľa čl. 4.3.1. certifikačnej schémy úrad zverejňuje:

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia