Certifikácia manažéra kybernetickej bezpečnosti

Manažéri kybernetickej bezpečnosti budú certifikovaní v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti manažéra kybernetickej bezpečnosti (17.01.2024, pdf 996kB). Schéma bude záväzná pre všetky akreditované orgány posudzovania zhody, a to v súlade s STN EN ISO/IEC 17024: 2013 Posudzovanie zhody – Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb.

Podľa čl. 4.3.1. certifikačnej schémy úrad zverejňuje:

 

Zoznam certifikovaných manažérov kybernetickej bezpečnosti Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti

Zoznam certifikovaných manažérov kybernetickej bezpečnosti spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia