Kybernetická bezpečnosť

 

cyber_eye_nbu_2539x980

1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý komplexne upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň do slovenského právneho poriadku transponuje európsku Smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS).


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti, uvádza úrad v odborných stanoviskách.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia