Kybernetická bezpečnosť

Rubriky v oblasti kybernetickej bezpečnosti nie sú obsahovo dokončené. Priebežne ich aktualizujeme a dopĺňame.

V prípade, že napriek tomu nenájdete  potrebné informácie, kontaktujte nás prosím  prostredníctvom e-mailu regulacia@nbu.gov.sk alebo podatelna@nbu.gov.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

cyber_eye_nbu_2539x980

1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý komplexne upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň do slovenského právneho poriadku transponuje európsku Smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS).

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia