Zoznam audítorov

Fyzické osoby

Právnické osoby

Právnická osoba zabezpečuje audit kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti alebo certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia