Bilaterálni partneri

Národná agentúra pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI)

Francúzska ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) je národná autorita pre bezpečnosť informačných systémov. Je zodpovedná za nastavenie pravidiel ochrany štátnych informačných systémov a overuje implementáciu prijatých opatrení. V oblasti kybernetickej obrany monitoruje, detekuje, varuje a reaguje na počítačové útoky, predovšetkým v národných sieťach.

logo_ANSSI

Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB)

NÚKIB je ústredným správnym orgánom pre kybernetickú bezpečnosť, vrátane ochrany utajovaných skutočností v oblasti informačných a komunikačných systémov, šifrovej ochrany. Hlavné oblasti NÚKIB sú prevádzka vládneho CERTu Českej republiky (GovCERT.CZ), spolupráca s ostatnými národnými českými CERT® tímami a CSIRT tímami, spolupráca s medzinárodnými CERT® tímami a CSIRT tímami , príprava bezpečnostných štandardov pre informačné systémy KII a VIS , osveta a podpora vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti, výzkum a vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrana utajovaných skutočností v oblasti informačných a komunikačných systémov, šifrová ochrana, Národné centrum PRS (NCPRS)  – jedna zo služieb európskeho satelitného systému Galileo (NCPRS).

 

nukib

 

GOVCERT.LU

GOVCERT.LU Luxemburského veľkovojvodstva je tiež známy ako tím na reakciu pre počítačové bezpečnostné incidenty (CSIRT). Dohliada na proces na riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré ohrozujú Luxembursko, jeho občanov alebo hospodárstvo a je zodpovedný za prijímanie, posudzovanie a reagovanie na takéto incidenty. GOVCERT.LU je jediný kontaktný bod určený na riešenie všetkých kybernetických incidentov, ktoré ohrozujú vládne informačné systémy a definuje prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry pôsobiacich v Luxembursku, či verejných alebo súkromných.

 GOVCERT.LU_

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia