Organizácie a partneri

Národný bezpečnostný úrad je členom niekoľkých organizácií a platforiem, v rámci ktorých sa aktívne podieľa na projektoch, výmene informácií a kybernetických cvičeniach.

Úrad sa usiluje vytvoriť silné partnerstvá, ktoré budú prínosné pre zabezpečenie národného kybernetického priestoru. Na bilaterálnej úrovni preto nadväzuje spolupráce s krajinami, s ktorými zdieľa cenné skúsenosti.

world-3340864_960_720

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia