Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vznikla v roku 1995 a zahŕňa 57 účastníckych štátov Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky. Ústredie OBSE sa nachádza vo Viedni.

osce

Cieľom organizácie je podpora a rozvoj demokratickej spoločnosti rešpektujúcej ľudské práva a základné slobody, prevencia lokálnych konfliktov, obnova stability a mieru vo vojnových oblastiach, presadzovanie kolektívnej bezpečnosti, zabezpečenie sociálnej spravodlivosti a ochrana životného prostredia.

Národný bezpečnostný úrad je kontaktným bodom v oblasti kybernetických otázok a používania informačných a komunikačných technológií na pôde OBSE.  

Úrad sa zúčastňuje na zasadnutiach Bezpečnostného výboru vo formáte skupiny Informal Working Group (IWG) pre kybernetické otázky.

17. a 18. júna 2019 sa v Bratislave konala konferencia tejto organizácie venovaná problematike kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informačno-komunikačných systémov Cyber/ICT Security for a safer future: The OSCE’s role in fostering regional cyber stability.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia