Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť

Stredoeurópska platforma pre kybernetickú bezpečnosť (CECSP) bola založená v roku 2013 z iniciatívy Českej republiky a Rakúska. Tvoria ju zástupcovia vládnych, národných a vojenských CSIRT tímov spoločne s národnými bezpečnostnými úradmi a národnými centrami kybernetickej bezpečnosti zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovenskú republiku v platforme zastupuje Národný bezpečnostný úrad.

Logo_CECSP

Cieľom platformy je intenzívna spolupráca susedných krajín v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to predovšetkým výmena informácií a zdieľanie know-how pri kybernetických hrozbách, ako aj pri potenciálnych i vykonaných kybernetických útokoch.

Spoločné úsilie o inováciu opatrení v kybernetickej bezpečnosti upevňuje zainteresovaným krajinám ich pozície aj v medzinárodnom prostredí. Pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti je nutné nájsť konsenzus pri riešení nových bezpečnostných výziev a spoločne ho presadzovať aj v celoeurópskom meradle.

V roku 2017 platforme predsedala Slovenská republika.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia