Národná jednotka CSIRT

skcert

V súvislosti s určením úradu za ústredný orgán štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť od 1. januára 2016 úrad prevádzkuje útvar Slovak Computer Emergency Response Team (SK-CERT). Útvar zabezpečuje služby spojené s riešením a riadením bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi týchto systémov.

Prostredníctvom SK-CERT úrad podľa zákona plní úlohy národnej jednotky CSIRT.

Cyber_circle_1920x1440_4x3

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia