Nástroje hybridných aktivít

Nástroj

Zasiahnutá doména

Fyzická operácia proti infraštruktúre
infraštruktúra, ekonomika, kybernetická, vesmír, vojenská/obranná, informácie, spoločenská, verejná správa
Vytvorenie a zneužívanie závislosti infraštruktúry (vrátane civilno-vojenskej závislosti)
infraštruktúra, ekonomika, kybernetická, vesmír, vojenská/obranná, verejná správa
Vytvorenie alebo zneužívanie ekonomickej závislosti
ekonomika, diplomacia, politika, verejná správa
Priame zahraničné investície
ekonomika, infraštruktúra, kybernetická, vesmír, vojenská/obranná, verejná správa, spravodajstvo, informácie, politika, právo
Priemyselná špionáž
ekonomika, infraštruktúra, kybernetická, vesmír, spravodajstvo, informácie
Oslabovanie národnej ekonomiky oponenta
ekonomika, verejná správa, politika, diplomacia
Využitie/zneužitie ekonomických ťažkostí
ekonomika, verejná správa, politika, diplomacia
Kybernetickánetická špionáž
infraštruktúra, vesmír, kybernetická, vojenská/obranná, verejná správa
Kybernetickánetická operácia
infraštruktúra, vesmír, kybernetická, spoločenská, verejná správa, vojenská/obranná
Narušenie vzdušného priestoru
vojenská/obranná, spoločenská, politika, diplomacia
Narušenie teritoriálnych vôd
vojenská/obranná, spoločenská, politika, diplomacia
Rozširovanie zbraní (aj hromadného ničenia)
vojenská/obranná
Konvenčné/nekonvenčné operácie ozbrojených síl
vojenská/obranná
Polovojenské organizácie (proxies)
vojenská/obranná
Vojenské cvičenie
vojenská/obranná
Využívanie disapór k ovplyvňovaniu
politika, diplomacia, spoločenská, kultúra, spravodajstvo, informácie
Financovanie kultúrnych skupín a thinktankov
spoločenská, kultúra, politika, diplomacia
Zneužívanie sociokultúrneho štiepenia (etnického, náboženského a kultúrneho)
spoločenská, kultúra
Podporovanie spoločenských nepokojov
infraštruktúra, spoločenská, ekonomika, politika
Manipulácia diskusie o migrácii s cieľom polarizovať spoločnosť a podkopávať liberálne demokracie
spoločenská, kultúra, politika, právo
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia