Nové tlačivá osvedčení a potvrdení

Od 01.01.2020 vydáva Národný bezpečnostný úrad osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) a potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. s predpísanými náležitosťami nie na ceninovom papieri zelenej, žltej, modrej resp. červenej farby.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia