Odporúčania pri ubytovaní cudzincov

Upozornenie pre držiteľov bezpečnostnej previerky a pripomenutie ich povinností, ak majú v úmysle poskytnúť ubytovanie cudzím štátnym príslušníkom.

Bezpečnostné riziká, ktoré treba zvážiť:

  • Pracujete z domu, alebo pracujete v kancelárii? Ak pracujete prevažne doma, aká citlivá je Vaša práca?
  • Máte možnosť pracovať doma a zabezpečiť, aby Vaša obrazovka nebola viditeľná, alebo aby Vás ostatní nepočuli, najmä ak pracujete na materiáloch citlivého charakteru?
  • Máte možnosť bezpečne uzamknúť a uložiť papiere, informačné technológie a zariadenia s citlivým materiálom?
  • Zahŕňa práca, ktorú vykonávate, obzvlášť citlivé informácie, ktoré je potrebné chrániť (napr. osobné informácie, bezpečnostné politiky alebo iný citlivý materiál)?
  • Zahŕňa Vaša práca oblasť národnej bezpečnosti, ozbrojených síl, kritickej infraštruktúry? Ak áno, Vaša práca je mimoriadne citlivá a bola by atraktívna pre tých, ktorí chcú posilniť svoje povedomie a tieto nové poznatky by mohli byť použité na škodlivé účely.

Odporúčanie:

  • Prehodnoťte potrebu práce z domu. V závislosti od povahy Vašej práce môže byť ťažké zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia na prácu z domu, ak s Vami býva cudzí štátny príslušník vo Vašom bydlisku. Niektoré z rizík možno prekonať prácou z kancelárie.
  • Zabezpečte si obrazovky – Chráňte sa heslom a uzamknutím obrazovky, keď sa vzdialite od notebookov alebo zariadení.
  • Udržujte pracovné informácie a konverzácie v súkromí – Nainštalujte si obrazovku na ochranu osobných údajov, používajte slúchadlá, zabezpečte/uzamknite svoju domácu kanceláriu.
  • Zariadenia majte vypnuté a uschované, keď sa nepoužívajú – Notebooky, telefóny a ďalšie zariadenia, ktoré obsahujú citlivé súbory a informácie alebo sa na nich používajú, musia byť vždy zabezpečené (vrátane nabíjačiek, káblov a príslušenstva).
  • Chráňte citlivé súbory – všetky fyzické súbory by mali byť riadne zabezpečené a uschované.

Ďalšie informácie:

Pre ďalšiu pomoc alebo akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu tohto oznámenia kontaktujte Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom e-mailu: podatelna@nbu.gov.sk

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia