Zoznam podnikateľov s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti 22.02.2024
       
Obchodné meno IČO Typ prístupu k utajovaným skutočnostiam do stupňa utajenia (vrátane) Platnosť potvrdenia do
Stĺpec12 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4
3IPK Global s.r.o. 54 713 820 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 11.05.2027
3S Špeciálne Systémy s.r.o. 31 391 711 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.03.2027
4MP International, s.r.o. 48 219 461 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.04.2026
4 P, spol. s r.o. 17 308 569 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 07.12.2027
A - STUDIO s.r.o. 31 396 526 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
14.03.2027
A.U.S. Advanced Unmanned Systems, s.r.o. 52 340 953 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.03.2027
A2B, s.r.o. 36 010 057 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.11.2026
Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o. 35 864 648 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 16.04.2024
ActiveNet, s.r.o. 36 773 760 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 23.03.2027
AD ACTA SR, s.r.o. 36 344 249 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné                                                                  12.09.2024
AdaSoft, a.s. 50 329 413 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie US v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie US v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie US bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie US na technickom prostriedku: Dôverné
30.06.2028
Adifex, a.s. 46 715 894 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie US v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie US v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie US bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie US na technickom prostriedku: Dôverné
02.10.2027
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. 50 567 942 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie US v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie US v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie US bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie US na technickom prostriedku: Dôverné
15.12.2028
Agentúra S + L s.r.o. 36 266 477 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 15.11.2027
AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. 00 697 516 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
24.09.2024
AITEN, a.s. 36 221 945 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
12.11.2024
AKE Skalica, s. r. o.  44 598 106 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.10.2026
Alanata a.s. 54 629 331 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
11.12.2028
Aleph Null s.r.o. 44 171 242 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.12.2024
ALES a. s. 36 293 440 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
03.05.2025
ALISON Slovakia s.r.o.  35 792 141 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
12.06.2024
Aliter Technologies, a.s. 36 831 221 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
09.11.2026
ALTRON SK, a.s. 31 354 521 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 11.03.2027
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35 860 073 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
12.01.2027
AMG Security s.r.o. 46 268 995 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.08.2025
AMTE, spol. s r.o. 36 470 830 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.03.2028
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31 361 552 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
11.10.2027
AP DEFENCE s. r. o. 44 746 547 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 06.02.2028
AR SK spol. s r.o. 51 301 440 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 07.06.2028
ARD Consulting, s.r.o. 54 766 206 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 20.07.2028
ARM servis s.r.o. 53 359 810 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 15.06.2026
ARMATEC, s.r.o. 36 451 657 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 10.03.2028
ARMEA, s.r.o. 47 907 339 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.07.2025
ARMS TREK TRADE s.r.o., v skratke ATT s.r.o. 55 219 292 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Tajné 20.10.2027
Asseco Central Europe, a.s. 35 760 419 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné 
07.10.2024
ATLAN GROUP, spol. s r.o. 35 754 222 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 19.11.2026
ATEES s. r. o. 46 793 836 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 23.08.2028
auditori.it, s r.o. 53 566 114 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 23.03.2028
AUTOCONT s.r.o. 36 396 222 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.10.2028
AYUMU s.r.o. 53 072 448 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 18.01.2027
Beset, spol. s r.o. 31 347 169 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
12.06.2024
BETAMONT s.r.o. 31 564 518 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 26.08.2026
Binary Confidence
s. r. o., Bratislava
47 754 346 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 02.08.2028
BLACK MARKET s.r.o. 51 983 095 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.06.2024
Black Shield s.r.o. 52 626 385 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 26.02.2024
BMSEC s. r. o. 50 019 091 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
12.11.2026
brainit.sk, s.r.o. 52 577 465 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 23.02.2026
Bright services s. r. o.  46 921 150 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň postúpenia US v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň vytvárania US bez využitia tech. prostriedku: Vyhradené
17.04.2028
BTG a.s. 52 834 638 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 22.09.2025
BURINVEST, s.r.o. 46 305 823 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
19.06.2025
BVH, spol. s r.o. 35 674 148 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 10.10.2028
CARS SERVICE s.r.o. 44 108 672 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Prísne tajné 10.09.2024
CASSION, s.r.o. 36 386 308 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 11.09.2024
Cassiopeia s.r.o. 52 669 653 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
12.02.2029
Cb-mont s.r.o. 36 017 469 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
25.06.2025
Certest, s.r.o. 36 441 201 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 27.05.2027
Ci2 Technologies s.r.o. 52 495 833 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
06.05.2024
Clarex Investments a.s. 44 267 436 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.08.2025
CNC, a.s. 35 810 408 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 05.10.2027
COMPEL INDUSTRIES s. r. o. 45 411 930 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené 10.03.2026
COMSECIT s.r.o. 45 658 218 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 07.03.2027
COPROJECT a.s. 35 779 781 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
20.12.2028
Corvus Slovakia, s.r.o. 35 756 284 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 01.04.2025
Corvus Slovakia, s.r.o. 35 756 284 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Prísne tajné 23.07.2024
CQ Service spol. s r.o. 31 328 288 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 15.02.2028
CRAON s.r.o. 50 656 317 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 21.07.2027
CSM Industry s.r.o. 50 720 350 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
18.04.2024
CZECHOSLOVAKIA TRADE a.s. 50 018 175 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 15.04.2026
Cyber SD, a.s. 54 932 491 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 12.10.2027
D.ICZ Slovakia a. s. 36 859 320 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
18.12.2028
Def Arm s.r.o. 46 289 488 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.09.2024
DEFENCE TRADE SLOVAKIA, s. r. o.  51 087 723 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.10.2027
Defenguard Systems s. r. o.  48 002 747 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.08.2027
DEFENSE, s. r. o.  54 196 370 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.02.2028
DEFIMEX, s. r. o. 45 394 857 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 08.07.2025
DefTech a.s. 47 646 438 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 26.06.2025
Delta - B spol. s. r. o.  31 343 155 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 16.12.2027
DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava 45 317 241 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 02.07.2025
DELTECH, a.s. 30 225 582 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
15.08.2027
Decent Cybersecurity s.r.o. 52 682 846 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
01.08.2027
DESYRE, s.r.o. 44 522 029 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 12.04.2028
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36 385 832 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 29.07.2024
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. 52 924 039 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 19.06.2025
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. 35 976 721 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 05.04.2028
Dewell s.r.o. 52 882 853 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
19.01.2027
DeZ spol. s r.o. 36 546 071 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
04.02.2026
Digital Industry, s.r.o. 36 679 763 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné                                      stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.07.2027
DIGMIA s.r.o. 36 654 132 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
08.10.2025
DISEC s.r.o. 50 353 713 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
25.03.2026
Disig, a.s. 35 975 946 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
07.08.2024
DITEC, a.s. 31 385 401 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
19.06.2025
DMD CAPITAL, s.r.o. 44 809 794 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 29.05.2024
DMD GROUP, a.s. 36 297 194 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 19.10.2027
Dokument Logistik s. r. o.  36 771 881 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.12.2027
DOMOV Slovakia, a.s. 35 777 761 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 20.05.2024
DRUCKER s.r.o. 44 925 417 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 15.04.2024
DSC, a.s. 35 811 790 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
30.11.2028
DSSI, a.s. 35 875 895 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.06.2028
DUBIMEX, s.r.o. 47 098 881 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 11.07.2024
DUG s.r.o. 36 034 762 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.06.2024
DXC Technology Slovakia, s. r. o.  35 785 306 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
07.10.2026
EASTNET, s.r.o. 36 385 492 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 03.06.2027
eCont s.r.o. 36 748 048 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 01.07.2025
e-ggi s.r.o. 54 918 260 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 02.08.2028
eGroup Solutions, a.s. 44 989 709 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
24.04.2024
eGroup Solutions, a.s. 44 989 709 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
26.09.2024
EHC service, s. r. o. 36 507 245 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 18.06.2024
ELCON Bratislava, a.s. 35 711 299 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
01.07.2024
ELEKO s.r.o. 44 546 815 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 03.10.2024
ELYSIUM SHELTER SYSTEMS s.r.o. 52 619 648 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 29.01.2026
Emera Group s.r.o. 53 391 454 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.09.2026
Emisec, s.r.o. 46 862 307 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
03.10.2027
EMM, spol. s r.o. 17 316 260 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
30.10.2027
EMPEQ Servis, s.r.o.  44 640 421 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 15.05.2024
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. 31 381 570 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
30.11.2025
ENGIE Services a.s.  35 966 289 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 29.06.2026
ENVItech, s.r.o. 31 413 498 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 13.05.2024
ERA SR, s. r. o. 44 139 403 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 30.11:2026
Ericsson Slovakia spol. s.r.o. 31 344 046 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
19.06.2024
ERIK JV s.r.o. 35 735 473 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 20.12.2028
ESMO s.r.o. 50 412 329 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
27.04.2027
essential data s.r.o. 46 934 600 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
09.10.2025
EVPÚ a.s. 31 562 507 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
14.07.2027
EXKLUSIVA s. r. o.  35 939 494 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 07.07.2028
F K L stavebná, spol. s. r. o.  31 104 266 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
09.02.2028
F.M.Servis s.r.o. 35 764 350 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 25.07.2027
Fair Facility SK s.r.o. 50 529 561 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 28.07.2026
FB Group s.r.o. 50 898 299 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
13.02.2028
FIDES Slovakia, s.r.o. 50 067 125 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
25.08.2026
FiiHaa Engineering s.r.o. 52 087 042 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
21.09.2027
Finerock Defense s.r.o. 52 189 457 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 19.01.2029
FITTICH ALARM spol. s r.o. 00 634 743 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
25.09.2024
FORUM Technologies a.s. 35 758 333 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia napostúpenie v elektronickej podobe : Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.04.2027
Foundation, s.r.o. 35 903 261 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
17.02.2027
FRAMEA s. r. o. 51 910 551 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 22.02.2024
FREQUENTIS Solutions & Services s.r.o. 47 624 051 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
04.04.2027
G4S Technology Solutions (SK), s.r.o. 36 662 259 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.02.2027
GALARMTECH s.r.o. 31 727 590 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.07.2024
GAMO a.s. 36 033 987 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 01.10.2024
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. 35 859 890 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
28.09.2027
GEODETICCA VISION, s.r.o. 44 014 091 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
01.06.2024
GlobalTel, a.s. 35 778 199 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.04.2026
Global Ordnance Europ, s. r. o.  54 771 048 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 04.05.2028
GLOBESY, s.r.o. 36 407 275 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
14.04.2028
Glock s.r.o. 47 085 169 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 02.03.2028
Gordias, s.r.o. 35 727 993 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 22.08.2028
GRAND POWER, s.r.o. 36 040 151 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 04.07.2024
Gratex International, a.s. 35 743 468 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
20.06.2027
Green Wave Recycling s.r.o. 45 539 197 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 11.03.2026
HaC services, s.r.o. 46 746 722 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 11.03.2026
HAKOM, s.r.o. 36 000 124 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
23.07.2024
HEMI plus, s.r.o. 36 194 590 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 29.12.2025
HORNEX, a.s. 35 802 570 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
21.03.2024
HUMA-LAB APEKO, s.r.o. 31 687 849 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené 
26.07.2027
CHEMICA spol. s r.o. 31 737 692 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 23.10.2025
Chemkostav, a. s.  36 191 892 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
28.26.2027
I SEE IT, s. r. o.  52 414 418 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 30.06.2026
IBL Software Engineering, spol. s r.o. 35 726 407 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Prísne tajné 04.09.2024
IBM Slovensko, spol. s r.o. 31 337 147 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
30.11.2028
IHR, spol. s.r.o. 31 599 761 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.04.2024
ims, a.s. 36 403 997 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.12.2026
IncoreIT s.r.o. 44 698 631 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 07.04.2025
Ing. arch.  Martin Baloga 41 879 171 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
12.02.2026
Ing. Jozef Stanko - živnostník 53 228 171 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 25.01.2026
Ing. Ladislav Brenvasser - živnostník 46 824 570 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 05.10.2026
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN 41 643 984 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 26.03.2024
INGSTEEL, spol. s r.o. 17 320 429 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
23.03.2026
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.  44 186 789 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 03.07.2025
InterWay, a. s. 35 728 531 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
05.03.2024
Invest RG s. r. o. 51 073 099 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.03.2024
INVIZO s r.o. 35 706 503 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
04.05.2026
IPM ENGINEERING, s.r.o. 36 502 618 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 19.05.2024
IPM Industries, s.r.o.  36 629 561 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 14.07.2025
IS - Industry Solutions, a.s.  47 373 288 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
30.05.2027
ISEM - Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n. o. 45 743 509 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.11.2027
IstroSec Services s.r.o. 54 756 898 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 29.03.2028
it-s, j.s.a. 53 153 430 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 20.06.2026
ivanet s.r.o. 48 319 422 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 02.06.2027
Jacobs Slovakia s. r. o.  31 413 668 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
02.02.2028
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s. 35 946 024 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
08.12.2026
JOMA Slovakia, spol. s r.o. 36 221 589 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 24.11.2026
JTK SLOVAKIA, s.r.o. 50 232 118 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 09.09.2026
JUDEX CORP., s. r. o.  35 844 817 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 07.10.2026
JUMP soft a.s. 46 117 491 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Prísne tajné 19.04.2024
Juniper s.r.o. 36 365 998 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 28.07.2026
K A S I C O, a.s. 17 308 267 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
16.03.2026
KANTO METAL, s.r.o. 31 715 010 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 29.03.2027
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. 36 645 052 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
19.10.2028
KASprof-SECURITY agency s.r.o., r.s.p. 36 374 199 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 28.10.2026
KERAMETAL, s.r.o. 35 778 016 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 02.07.2025
KolArms s.r.o. 44 342 462 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 06.10.2027
KOLAS s.r.o. 47 060 476 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
16.03.2027
Kolumbus Trade, s.r.o. 35 789 387 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 15.10.2025
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52 839 052 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
26.01.2026
KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 34 139 800 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
14.01.2027
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť 34 139 664 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.09.2028
KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 55 119 930 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 23.05.2028
KOOR, s. r. o.  45 628 246 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 02.07.2026
KOVAL SYSTEMS, a.s. 31 602 029 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
01.08.2028
KTS Trading and Consulting, s.r.o. 36 405 922 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.07.2024
KV – Security s.r.o. 46 019 669 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
18.09.2027
Lauvias s.r.o. 50 799 665 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 07.09.2026
LEDIC Slovakia export, s. r. o.  44 864 761 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
04.10.2024
LEGAL GROUP, s.r.o. 47 237 589 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
07.08.2024
Letecké opravovne Trenčín, a.s. 36 351 156 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
05.01.2026
LG Design, s.r.o. 36 626 171 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 26.06.2025
SOLID LIGAS s.r.o. 36 715 956 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 19.11.2026
LLARIK, s.r.o. 36 243 701 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.05.2026
M3X Defense s.r.o. 55 551 858 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.02.2029
M PRO, s.r.o.  45 911 606 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
24.06.2025
MANIPUL s.r.o. 31 426 921 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
25.07.2024
MATADOR Industries, a.s. 31 632 301 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné  16.08.2028
MDTC, s.r.o. 45 324 727 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 24.04.2024
METER s. r. o.  43 814 948 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 14.10.2025
Mgr. Michal Falis, advokát 53 560 817 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 30.06.2027
MH GROUPE, s.r.o. 50 292 820 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.01.2029
MIBI Slovakia, s.r.o. 35 756 381 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.06.2027
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31 410 952 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
20.01.2027
MICRONIC a. s. 31 661 246 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
13.03.2024
MicroSK, a. s.  54 669 073 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenie pre postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia pre postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné                                 stupeň utajenia pre vytváranie US bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia pre vytváranie US na technickom prostriedku: Dôverné
19.12.2026
MK alarm, s.r.o. 36 370 606 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenie pre postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia pre postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia pre vytváranie US bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia pre vytváranie US na technickom prostriedku: Vyhradené
05.06.2028
MOVYS IKT, s.r.o. 52 061 965 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenie pre postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia pre postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia pre vytváranie US bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia pre vytváranie US na technickom prostriedku: Vyhradené
14.03.2027
MOVYS, a.s.  35 802 286 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenie pre postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia pre postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia pre vytváranie US bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia pre vytváranie US na technickom prostriedku: Vyhradené
23.03.2027
MP Elektronik spol. s r.o. 35 692 944 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 09.06.2026
MPS Solutions s.r.o. 52 283 241 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.10.2027
MSM – OPTICAL s.r.o. 52 070 972 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 20.12.2028
MSM EXPORT, s.r.o. 48 006 122 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 11.02.2027
MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 36 396 711 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.09.2024
MSM Martin, s.r.o. 36 422 991 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.02.2028
MSM Services, s.r.o. 50 926 748 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.07.2024
MT - Špeciál, s.r.o. 36 414 204 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 21.05.2025
MTS SVK Development 07, s.r.o. 53 064 356 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
15.12.2025
Mudroch LABS s.r.o. 36 653 900 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 25.02.2026
Národné lesnícke centrum 42 001 315 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.06.2027
NEOTECHNOLOGY, s. r. o.  35 738 863 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 29.09.2027
NESS Slovensko, a. s.  00 603 783 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
03.07.2028
NET mont, s.r.o. 35 750 111 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
18.03.2027
NetPoint, s.r.o. 35 819 065 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
03.04.2024
NEWAYS SLOVAKIA, a.s. 31 609 520 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.01.2029
NextIT, s.r.o. 44 694 695 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.06.2027
NODUS s. r. o.  36 215 074 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 29.06.2026
NOVAFENZ s.r.o. 44 072 201 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.06.2026
O2 Business Services, a.s. 50 087 487 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 18.03.2027
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s. 36 560 791 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.10.2028
Ochranná služba s.r.o. 35 695 340 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 19.10.2026
OMRI s.r.o. 54 325 722 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
09.01.2029
ORAMAX s.r.o. 50 754 475 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.09.2024
ORGA - TRADE a. s. 31 402 038 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
03.10.2024
ORIWIN, s.r.o. 36 410 250 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.12.2026
OSOP, spol. s r.o. 34 097 082 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
14.05.2024
OTNS, a.s. 46 881 239 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 10.02.2028
OWT, s.r.o. 36 853 909 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.06.2028
P.S. in, a.s. 47 764 821 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
23.07.2026
Pal.Van., s.r.o. 36 199 206 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné
stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
03.10.2024
PHOTOMAP, s.r.o. 36 572 047 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
28.04.2027
PK Consulting, spol. s r.o. 35 766 611 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 28.04.2028
PKE Slovakia s.r.o. 50 193 368 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 21.10.2026
Plaut Slovensko, s.r.o. 35 785 284 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
29.03.2026
PPS VEHICLES, s.r.o. 36 032 646 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.08.2028
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31 644 791 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
05.01.2027
PROFITACTIC, s.r.o. 36 837 172 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.06.2024
PROGRESS TRADING, spol. s r.o. 35 795 361 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.03.2028
PROSS s.r.o. 54 389 887 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 20.07.2027
PYRA, spol. s r.o. 31 396 623 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.03.2028
Q4 Security s.r.o. 17 337 569 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
13.10.2028
Q-PRODUCTS a.s. 46 726 993 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 25.03.2027
Ray Service, s. r. o.  51 814 242 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 25.01.2029
R O B U S s.r.o. 36 036 081 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 27.04.2028
Radington Industrial Consulting, s.r.o. 44 123 558 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.08.2024
REZER s.r.o. 50 542 001 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 04.08.2027
RHOMBUS, s.r.o. 53 678 524 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
01.12.2025
ROBO Piešťany, a.s. 36 223 204 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
05.08.2027
ROLUS s.r.o. 36 863 483 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.04.2028
ROSTER, s.r.o. 35 727 781 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 07.08.2024
ROVEZ, s.r.o. 36 225 801 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.11.2027
S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o. 36 058 327 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 27.07.2025
S.M.S., spol. s r.o. 31 610 811 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 20.07.2026
SAKRA ARMS s.r.o. 53 309 171 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 02.06.2027
SALOME Special Operations, s.r.o. 46 073 299 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 19.03.2026
SAP Slovensko s.r.o. 35 737 328 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.09.2024
SEC Technologies, s.r.o. 45 437 955 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 21.12.2028
SEC TRADE s.r.o. 44 845 006 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
28.09.2026
SEC Trading s.r.o. 50 906 089 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.10.2027
SecuriLas, s.r.o. 31 364 764 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.04.2027
Security systems s.r.o. 44 295 588 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
16.03.2026
SERVIS ELEKTRONIKY s.r.o. 36 285 421 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 01.06.2024
SEVOTECH a.s. 36 013 561 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 10.05.2024
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 36 386 553 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.09.2027
Schaeffler Skalica, spol. s r.o.  30 998 140 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 31.03.2028
SIEBERT + TALAŠ, spol. s. r. o. 35 833 891 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 12.10.2025
S.I.M. EU, s. r. o. 51 046 709 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.03.2028
SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.  35 725 524 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 19.10.2027
SITEL s.r.o. 31 668 305 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
24.01.2029
Sk Ammo s.r.o. 35 801 450 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.02.2027
SKYMOVE s.r.o. 51 442 558 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
24.04.2024
SKY JOKER s.r.o. 55 394 337 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 09.10.2027
SLI, s.r.o. 46 948 708 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 01.03.2028
SLONa, s.r.o. 36 414 115 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 23.06.2028
Slovak Aviation Factory s.r.o. 50 885 201 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.09.2024
Slovak Training Academy, s.r.o. 47 055 952 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 18.04.2028
Slovanet, a. s. 35 954 612 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
28.09.2026
SlovDef Technologies s.r.o. 51 229 978 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 19.07.2024
Slovenské elektrárne, a.s. 35 829 052 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
28.09.2026
SLOVY s. r. o. 46 709 444 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 02.07.2024
SOBA-agency s.r.o. 36 665 762 na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Dôverné 29.07.2025
SOFTIP, a.s. 36 785 512 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.01.2029
SOITRON, s.r.o. 35 955 678 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
23.07.2025
SophistIT, s.r.o. 50 634 526 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
15.06.2027
Sophit s.r.o. 35 829 222 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
18.03.2027
SOTEKO s.r.o. 31 620 906 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 10.08.2025
SPECIAL Industries s.r.o. 54 296 196 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.07.2028
SPIN - SK s.r.o. 48 118 621 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
12.04.2026
SPINET, a. s.  35 720 905 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
27.10.2024
SPOJNET s.r.o. 45 390 053 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
08.07.2026
STA TECHNOLOGY, s.r.o. 50 479 717 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.11.2026
STEBERG s.r.o. 46 604 049 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 31.08.2027
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 31 355 161 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
03.06.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. 53 340 671 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
26.01.2028
STROJSPOL s.r.o. 31 579 345 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.05.2024
STROJSTAV spol. s r.o. 31 573 258 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 13.03.2024
SURVEYE, s.r.o.  47 619 651 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
24.03.2027
SWAN, a.s. 35 680 202 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 31.08.2027
SWEL, s.r.o. 46 745 262 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 22.01.2029
SYNCHRONIX, a. s. 31 605 052 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
30.11.2027
SYNTCHEM, spol. s r.o. 36 010 481 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
03.09.2025
Systeming, s. r. o. 45 515 085 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.07.2026
SYTELI, s.r.o. 36 173 975 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
03.09.2024
T - Industry, s.r.o. 36 327 204 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 18.04.2028
Talaron, s.r.o. 51 259 648 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.06.2028
TANAX TRUCKS a.s. 36 392 171 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.08.2024
TATRA DEFENCE SLOVAKIA s.r.o. 50 755 749 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.01.2027
Teamsales s.r.o. 46 056 301 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné             stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
28.06.2027
Teamsales s.r.o. 46 056 301 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné                 stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
14.09.2027
TECHNISERV, s.r.o. 35 763 124 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.10.2026
Technopol International, a.s. 35 723 343 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
23.04.2025
TECHNOS,a.s. 36 037 605 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
26.08.2025
Telegrafia, a.s. 17 081 386 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
22.05.2024
Telekom Sec, s.r.o. 36 691 143 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
25.01.2029
Terradron s.r.o. 50 358 499 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
21.07.2027
TESLA Liptovský Hrádok a.s. stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
13.01.2028
TetraSec s.r.o. 48 178 284 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.05.2028
TMG Group, s. r. o. 35 750 871 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
30.03.2026
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. 36 028 738 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Vyhradené
19.08.2025
TTC MARCONI, s.r.o. 31 347 649 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
25.03.2024
TTC MARCONI, s.r.o. 31 347 649 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 12.09.2027
UAVIS s.r.o. 48 108 791 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
20.09.2027
Ultima7 s.r.o. 53 761 049 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
25.02.2027
UMYTO s.r.o. 44 656 823 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 05.06.2024
UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31 353 371 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
13.10.2026
UPEX s.r.o. 36 015 369 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 12.02.2029
Ústav stavebnej ekonomiky, s. r. o.  36 746 916 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
07.02.2028
VALOR s.r.o. 31 353 584 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.11.2027
VEP, spol. s r.o. 31 566 634 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 20.12.2028
VERI2, s.r.o. 35 806 231 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
05.10.2028
Virte, a. s. 35 917 491 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 18.03.2026
Virtual Reality Media, a.s. 36 318 388 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 18.01.2026
VKRJ Defence s.r.o. 52 430 090 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.11.2028
VM PROJEKT, s.r.o. 36 809 934 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
05.01.2027
VMT Trade s.r.o. 50 927 477 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 27.09.2027
VOP Nováky, a.s. 35 820 322 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 14.10.2026
VR Force, s.r.o. 44 881 908 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 13.01.2027
VUJE, a.s. 31 450 474 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Tajné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Tajné
23.11.2026
Výskumný ústav spojov, n.o. 37 954 156 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 22.01.2029
VÝVOJ Martin, a.s. 36 381 829 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 21.08.2028
W.A.R. Defender s.r.o. 46 028 510 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.03.2027
WAY INDUSTRIES, a.s. 44 965 257 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 26.06.2025
Weapex, s.r.o. 45 530 777 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 17.03.2027
WILLING a.s. 36 032 409 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 08.09.2027
WIPERA s.r.o. 35 791 608 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 13.03.2024
Wonos s.r.o. 48 097 187 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Tajné 03.11.2024
World Consult, a.s. 35 844 647 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.06.2027
WT Group s. r. o. 54 964 083 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 24.01.2029
XXeurope, s.r.o. 52 015 866 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
09.02.2029
ZEERTS, s.r.o. 45 623 368 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Prísne Tajné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
11.10.2025
Zepelin, s.r.o. 36 322 181 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 27.04.2026
Zero BB, spol. s.r.o. 36 638 498 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 02.03.2024
Zero, spol. s r.o. 31 338 682 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 27.03.2024
Zetor Engineering Slovakia, a.s. 35 789 395 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Vyhradené 03.01.2027
ZF Slovakia, a.s. 36 707 341 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 05.05.2024
ZL TRADE, s.r.o. 52 082 300 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 05.10.2025
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31 598 536 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 06.08.2026
ZTS-OTS, a.s. 36 302 457 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 23.11.2027
ZVS Holding, a.s. 36 305 600 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 16.08.2028
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 36 302 848 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 18.06.2026
ZVS technology, s.r.o. 50 754 793 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné 11.04.2028
Zymestic Solutions, s.r.o. 44 420 641 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
12.04.2027
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35 914 921 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Vyhradené
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Vyhradené
18.05.2027
Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola 00 397 563 stupeň utajenia na oboznamovanie sa: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v materiálnej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na postúpenie v elektronickej podobe: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie bez využitia technického prostriedku: Dôverné
stupeň utajenia na vytváranie na technickom prostriedku: Dôverné
06.08.2024