Tematické prezentácie

  • Administratívna bezpečnosť
    rozšírená prezentácia, po stiahnutí a rozbalení .zip archívu obsahuje odkazy na externé zdroje
    (05.02.2021, pdf, 3191 kB)
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia