Prezentácie

Úrad pripravil prezentácie na témy:

 • Postup podnikateľa pred vydaním potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
 • Postup podnikateľa po vydaní potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
 • Príprava na skúšku bezpečnostného zamestnanca v oblasti:
  • personálna bezpečnosť,
  • administratívna bezpečnosť,
  • fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť,
  • bezpečnosť technických prostriedkov,
  • šifrová ochrana informácií;
 • Personálna bezpečnosť (vrátane preškolenia bezpečnostných zamestnancov podľa § 3 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca);
 • Administratívna bezpečnosť (vrátane preškolenia bezpečnostných zamestnancov);
 • Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť (vrátane preškolenia bezpečnostných zamestnancov);
 • Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti;
 • Bezpečnosť technických prostriedkov (vrátane preškolenia bezpečnostných zamestnancov).

Záujemcovia sa môžu na uvedené témy prihlasovať elektronicky na adrese podatelna@nbu.gov.sk. Po tom, ako sa na danú tému prihlási dostatočný počet záujemcov, bude ich úrad informovať o termíne uskutočnenia prezentácie.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia