Zoznam vydaných potvrdení

Potvrdenia o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca vydané v roku

2023
2022
2021
2020
2019
2018
 2017
 2016

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia