Zoznam vydaných potvrdení

Potvrdenia o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca vydané v roku

2020
2019
2018
 2017
 2016

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia